.

Βελτίωση της αποδοτικότητας της ΔΕΗ καταγράφει μελέτη της εταιρίας Booz & Co

Σημαντική βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της ΔΕΗ καταγράφει μελέτη της εταιρίας Booz & Co, που συγκρίνει τις επιδόσεις της ελληνικής επιχείρησης με τις αντίστοιχες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τεχνολογίες ομοειδών επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.
Η μελέτη έγινε για πρώτη φορά το 2006 και κατέδειξε τότε ότι η ΔΕΗ είχε περιθώριο βελτίωσης αποδοτικότητάς της ύψους 557 εκατ. ευρώ.

Η επικαιροποίηση που έγινε πρόσφατα, έδειξε ότι η ΔΕΗ μείωσε δραστικά την απόσταση από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές η οποία διαμορφώνεται τώρα στα 124 εκατ. ευρώ.
Η βελτίωση των επιδόσεων οφείλεται σε επιμέρους βελτιώσεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας και συγκεκριμένα:
-Στα Ορυχεία μειώθηκε το περιθώριο βελτίωσης κατά 274 εκατ. ευρώ, με το λιγνίτη να είναι πλέον εξαιρετικά ανταγωνιστικός του λιθάνθρακα, που επιλέχθηκε ως καύσιμο σύγκρισης στην αρχική μελέτη.
-Στην Παραγωγή επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, και μείωση της απώλειας εσόδων από μειωμένη διαθεσιμότητα των σταθμών παραγωγής. Συνολικά για την Παραγωγή το περιθώριο βελτίωσης μειώθηκε κατά 139 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2006.
-Στην Εμπορία διαπιστώθηκε μικρή αύξηση του περιθωρίου βελτίωσης κατά 13 εκατ. ευρώ. Η βασικότερη αιτία αυτής της αύξησης είναι οι μεγάλες αυξήσεις των ταχυδρομικών τελών για αποστολή των λογαριασμών ρεύματος.
-Στις Διοικητικές Λειτουργίες, το περιθώριο μειώθηκε 33 εκατ., λόγω της μείωσης του προσωπικού και της μισθοδοσίας.
Συνολικά σημειώθηκε μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 27%, σε σχέση με το 2006, και 43% σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού και του μέσου μισθολογικού κόστους.
Η ΔΕΗ σημειώνει πάντως ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας δεν μπορεί πια να στηριχθεί μόνο σε εσωτερικές δράσεις περαιτέρω βελτιστοποίησης της λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά προϋποθέτει και τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού Ρυθμιστικού Πλαισίου που διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό με άμεση άρση των στρεβλώσεων που επιβαρύνουν χωρίς λόγο τον καταναλωτή και την οικονομία. «Προϋποθέτει επίσης, καταλήγει, τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και της ρευστότητας, καθώς και τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει και να προσελκύσει έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές αντίστοιχων Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και αποτελούν εισηγμένες εταιρείες».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου