.

Πρακτικό έκτακτης λαϊκής συνέλευσης υπό μετεγκατάσταση χωριών

Σήμερα 03/04/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στο κέντρο νεότητας Μαυροπηγής, μετά από απόφαση της Τ.Κ. Μαυροπηγής, συνήλθαν όλοι οι κάτοικοι της Μαυροπηγής, καθώς και εκπρόσωποι Τ.Κ. που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες απαλλοτριώσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., για ενημέρωση και να συντονίσουν τις ενέργειες τους σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για Στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα συμμετείχαν:
 1. Τ.Κ. Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας
 2. Τ.Κ. Σπηλιάς Δήμου Εορδαίας
 3. Τ.Κ. Κομνηνών Δήμου Εορδαίας
 4. Τ.Κ. Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης
 5. Τ.Κ. Ακρινής Δήμου Κοζάνης
 6. Τ.Κ. Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου
 7. Τ.Κ. Αχλάδας Δήμου Φλώρινας
 8. Σύλλογος Περιβάλλοντος Ποντοκώμης
 9. Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής
 10. Σύλλογος Πληττομένων Μαυροπηγής
 11. Σύλλογος Πολιτιστικός Ποντοκώμης
Μετά από ενημέρωση από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Μαυροπηγής και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ν. Κοζάνης, ακολούθησε συζήτηση σχετικά με της επιπτώσεις της εφαρμογής του νόμου αυτού στις υπό μετεγκατάσταση Τοπικές Κοινότητες.
 • Επειδή η τροπολογία που κατατέθηκε, δημιουργεί ανεπανόρθωτες οικονομικές επιπτώσεις και καθιστά ουσιαστικά άπορους τους κατοίκους ιδιοκτήτες, των οποίων οι περιουσίες αναγκαστικά απαλλοτριώνονται για Δημόσιο όφελος, κατά παρέκκλιση των Συνταγματικών επιταγών (άρθρο 17 του Συντάγματος).
 • Επειδή μέχρι σήμερα οι παραπάνω κοινωνίες προσφέρουν για περισσότερο από 50 χρόνια στο βωμό της ανάπτυξης της Εθνικής οικονομίας, υφιστάμενες όλες τις αρνητικές συνέπειες (περιβαλλοντική επιβάρυνση, έλλειψη ζωτικού χώρου, αδυναμία εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης με την στέρηση πάνω από 200.000 στρεμμάτων αγροτκτηνοτροφικών εκτάσεων, ξεκληρισμό από τις προγονικές εστίες, αναγκαστική και βίαιη μετεξέλιξη των αγροτοκτηνοτρόφων σε άνεργους άκληρους αστούς).
Θεωρούμε ότι αδικούμαστε κατάφορα και ζητούμε η Ελληνική Πολιτεία, στη οποία τόσα έχουμε προσφέρει, να αντιμετωπίσει δίκαια το αίτημα χιλιάδων κατοίκων της περιοχής. Δηλαδή να αποσύρει την προαναφερόμενη τροπολογία και να παραμείνει σε ισχύ το υφιστάμενο νομικό καθεστώς ως προς την διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή που θίγει καίρια αυτή την ίδια την υπόσταση μας.
   Έπονται Υπογραφές:
 1. Εμμανουήλ Αναστάσιος Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροπηγής
 2. Μιχαηλίδης Ιωσήφ Πρόεδρος Τ.Κ. Ποντοκώμης
 3. Πουτογλίδης Παύλος Πρόεδρος Τ.Κ. Ακρινής
 4. Τσισμαλίδης Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Αναργύρων
 5. Γιώσης Ευριπίδης Πρόεδρος Τ.Κ. Αχλάδας
 6. Κουλουμπρίδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ. Κομνηνών
 7. Παπαδόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ. Σπηλιάς
 8. Σαμαράς Αντώνιος Πρόεδρος Συλλόγου Περιβάλλοντος Ποντοκώμης
 9. Πουτακίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής
 10. Μαυροπουλίδης Βλαδίμηρος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντοκώμης
 11. Καραγεωργίου Ευάγγελος Αντιπρόεδρος Συλλόγου Πληττομένων Μαυροπηγής

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου