.

ΥΠΕΚΑ: Τριμηνιαίο Δελτίο για το χρηματιστήριο των ρύπων [στα 5 €]


Σε συνέχεια προηγούμενης Ανακοίνωσης του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έναρξη της Φάσης III του Συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS), που χρονικά καλύπτει την περίοδο 2013-2020, ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 διενεργήθηκαν 36 δημοπρασίες στις οποίες συμμετέχει η χώρα. Διατέθηκαν συνολικά 10.041.000 EUAs (European Union Allowances) με μέση τιμή 4,53. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45.776.620 €.
Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ημερομηνία
Τιμή
Ποσότητες δημοπράτησης EUAs
Αξία Συναλλαγών €
7/1/2013
6,18
323.000
1.996.140
8/1/2013
6,35
323.000
2.051.050
10/1/2013
5,93
323.000
1.915.390
14/1/2013
5,55
323.000
1.792.650
15/1/2013
5,77
323.000
1.863.710
17/1/2013
5,36
323.000
1.731.280
21/1/2013
4,70
323.000
1.518.100
22/1/2013
4,88
322.500
1.573.800
24/1/2013
4,58
322.500
1.477.050
28/1/2013
3,9
322.500
1.257.750
29/1/2013
3,88
322.500
1.251.300
31/1/2013
3,43
322.500
1.106.175
4/2/2013
4
322.500
1.290.000
5/2/2013
4,1
322.500
1.322.250
7/2/2013
4,24
322.500
1.367.400
11/2/2013
4,19
322.500
1.351.275
12/2/2013
4,44
322.500
1.431.900
14/2/2013
5
322.500
1.612.500
18/2/2013
5,14
322.500
1.657.650
19/2/2013
4,31
230.000
991.300
21/2/2013
4,68
230.000
1.076.400
25/2/2013
4,76
230.000
1.094.800
26/2/2013
4,13
230.000
949.900
28/2/2013
4,38
230.000
1.007.400
4/3/2013
4,54
230.000
1.044.200
5/3/2013
4,41
230.000
1.014.300
7/3/2013
4,12
230.000
947.600
11/3/2013
4,01
230.000
922.300
12/3/2013
0[1]
0
0
14/3/2013
3,36
287.500
966.000
18/3/2013
3,47
287.500
997,625
19/3/2013
3,33
287.500
957.375
21/3/2013
4,06
287.500
1.167.250
25/3/2013
4,10
230.000
943.000
26/3/2013
4,54
230.000
1.044.200
28/3/2013
4,72
230.000
1.085.600
ΣΥΝΟΛΟ
4,53
10.041.000
45.776.620
Οι δημοπρασίες διενεργούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10:00-12:00 (ώρα Ελλάδος)
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή:
Το επόμενο τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης θα δημοσιευτεί αρχές Ιουλίου 2013.


[1] Η εν λόγω δημοπρασία ακυρώθηκε καθώς η τιμή της ήταν χαμηλότερη από την ελάχιστη αποδεκτή τιμή (reserve price)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου