.

«Ναι» στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων από το Συμβούλιο της Επικρατείας

«Ναι» στη δυνατότητα ανάπτυξης αιολικών πάρκων και ανεμογεννητριών ακόμα και σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις και σε ακτές, λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το ανώτατο δικαστήριο ανάβει το «πράσινο φως» για τέτοιου είδους επεμβάσεις, εφόσον γίνονται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, με τη διαπίστωση ότι το δημόσιο συμφέρον δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί αλλιώς και τη διασφάλιση ότι θα υπάρξει η μικρότερη δυνατή απώλεια ή αλλοίωση του δασικού χαρακτήρα και πλούτου των εκτάσεων όπου εγκαθίστανται οι σταθμοί αιολικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το ΣτΕ, με τον τρόπο αυτό δεν παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών αλλά και των νησιών, αφού οι επίμαχες επεμβάσεις γίνονται ως εξαιρετικό μέτρο, έπειτα από συγκεκριμένες σταθμίσεις και με περιορισμό στην ελάχιστη δυνατή θυσία της δασικής βλάστησης.
Με απόφαση του Ε' Τμήματος ΣτΕ που ανάβει «πράσινο φως» για τους αιολικούς σταθμούς σε ευρύτερες ζώνες υπό προϋποθέσεις, κρίνεται πάντως αδύνατη η ανάπτυξή τους σε ειδικές περιοχές προστασίας της φύσης, όπως σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας.

Πηγη: Εθνος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου