.

Σε τρία στάδια σχεδιάζεται πλέον η πώληση της ΔΕΗ

Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα η κυβέρνηση με βάση τις δεσμεύσεις στο αναθεωρημένο Μνημόνιο, θα πρέπει να ανακοινώσει λεπτομερές σχέδιο για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Το σχέδιο αυτό που έχει ήδη προσυμφωνηθεί κατά την τελευταία επίσκεψη της τρόικας στην Αθήνα, θα ολοκληρωθεί το 2016 και θα εξελιχθεί σε τρία στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ της σημερινής δηλαδή θυγατρικής της ΔΕΗ που ελέγχει τα δίκτυα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει πώληση της εταιρείας, με διατήρηση ενός μειοψηφικού πακέτου 35% στο Δημόσιο, δυνατότητα που δίνει η ευρωπαϊκή Οδηγία για τα δίκτυα ενέργειας και ακολουθείται ήδη και στο μοντέλο ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ. Η διαδικασία για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούνιο για να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη δέσμευση στο νέο Μνημόνιο μέχρι το τέλος του 2013. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ θεωρείται εύκολο εγχείρημα δεδομένου ότι λειτουργεί ήδη ως ανεξάρτητη εταιρεία. Αυτό που θα πρέπει να επιλυθεί, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι το χρηματοοικονομικό σκέλος, η επίπτωση δηλαδή του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού στα δάνεια της ΔΕΗ. Παράλληλα με τη διαδικασία του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, η κυβέρνηση θα προετοιμάσει το έδαφος για την προσέλκυση επενδυτών. Τα δίκτυα ενέργειας απευθύνονται κυρίως σε επενδυτικά funds που προσβλέπουν σε σταθερές αποδόσεις.
Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη διαδικασία σύστασης και εκχώρησης ακολούθως σε ιδιώτες της «Μικρής ΔΕΗ». Μιας δηλαδή καθετοποιημένης εταιρείας, στην οποία θα μεταβιβαστεί, κατά μέγιστο, το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ και θα δοθεί μέσω διαγωνισμού σε ιδιώτες.
Στη «Μικρή ΔΕΗ» θα περάσουν ορυχεία, λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικά και μονάδες φυσικού αερίου καθώς και κομμάτι της εμπορίας μαζί με τους εργαζόμενους που αντιστοιχούν στα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. Η κυβέρνηση μέσω του αναθεωρημένου Μνημονίου έχει αναλάβει τη δέσμευση να παρουσιάσει μέσα σε ένα τρίμηνο τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ που θα περάσουν στην νέα εταιρεία. Για τον σκοπό αυτό οι σύμβουλοι ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ θα πρέπει να υποβάλουν μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της από τη μια την ελκυστικότητα του «πακέτου» που θα πουληθεί και από την άλλη τη βιωσιμότητα της εναπομείνασας εταιρείας. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την ολοκλήρωση του project της «Μικρής ΔΕΗ» μέσα στο 2016.
Παράλληλα με την προετοιμασία της «Μικρής ΔΕΗ» θα ξεκινήσει και η αναδιάρθρωση της παλαιάς ΔΕΗ με στόχο μέσα στο 2016 να βγει σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή.
Με το αναθεωρημένο Μνημόνιο η κυβέρνηση ανέλαβε και τη δέσμευση μηδενισμού του ελλείμματος της αγοράς ηλεκτρισμού μέσα στο 2014 και διασφάλισης μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο στόχο δεδομένου ότι το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ με βάση τις επίσημες προβλέψεις το 2014 αναμένεται να εκτιναχθεί στο 1,3 δισ. ευρώ από τα 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Στην κατεύθυνση αυτή το ΥΠΕΚΑ έδωσε αμέσως μετά την αποχώρηση της τρόικας σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγη: Καθημερινή

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου