.

Επενδύσεις 647 εκατ. ευρώ για ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στις 29/10/2014, να διατεθεί ποσό ύψους 647 εκατ. ευρώ για βασικές υποδομές υψηλής προτεραιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για έργα φυσικού αερίου στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη». Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα θωρακίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα συμβάλουν στην άρση της απομόνωσης των κρατών μελών σε σχέση με τα πανευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Επίσης, θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί άμεσα ή έμμεσα σε έργα φυσικού αερίου. Εκτός από την κατασκευή νέων αγωγών φυσικού αερίου, τα έργα αυτά περιλαμβάνουν τερματικούς σταθμούς αποστολής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς και στην Κεντροανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση μελετών για τους Πλωτούς Σταθμούς αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα καθώς και για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. Θα συγχρηματοδοτηθούν επίσης καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μια μελέτη σκοπιμότητας για πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, μήκους 700 χλμ., μεταξύ Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου και ένα σχέδιο για ευφυή δίκτυα στα σύνορα Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρεια Ιρλανδία). Συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότησης μελετών για τμήματα της διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας, για τη διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 στη Βουλγαρία και Νέας Σάντας και για το υδροηλεκτρικό έργο αντλησοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Από τις 34 επιχορηγήσεις: - οι 16 αφορούν τον τομέα του φυσικού αερίου και οι 18 τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας• - οι 28 αφορούν μελέτες, όπως εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (91,4 εκατ. ευρώ)• - οι 6 αφορούν σχέδια κατασκευής έργων (555,9 εκατ. ευρώ). Μια σειρά χρηματοδοτούμενων σχεδίων χαρακτηρίστηκαν έργα καίριας σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια της 28ης Μαΐου 2014. Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέχει χρηματοδότηση για σχέδια που παρέχουν σαφή οφέλη πέρα από τα εθνικά σύνορα και που δεν είναι εμπορικά βιώσιμα ή οικονομικά προσιτά για τους χρήστες σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού μπορούν να χρηματοδοτήσουν μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν μια δράση είναι σαφώς προς όφελος της ασφάλειας του εφοδιασμού, ενισχύει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών ή προωθεί εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις, ο χρηματοδοτικός αυτός μηχανισμός μπορεί να καλύψει έως και το 75% του κόστους των έργων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίχθηκε από τη συντονιστική επιτροπή του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Στα τέλη του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει επισήμως τον κατάλογο των προτάσεων που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη - Ενέργεια».

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου