.

Αδειοδότηση για επικίνδυνα απόβλητα στον Χώρο Διαχείρισης Βιοµηχανικών αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στο Ορυχείο Καρδιάς της ΔΕΗ

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ Νάντιας Γιαννακοπούλου εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για την κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός του υφιστάµενου Χώρου ∆ιαχείρισης Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Χ∆ΒΑ) σε λιγνιτωρυχείο της ∆ΕΗ Α.Ε. στο Ορυχείο Καρδιάς, για τον οποίο έχει εκδοθεί η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 124528/7.5.2004. Η συνολική χωρητικότητα των τριών νέων κυψελών θα είναι 94.200m3.

κλικ για να δείτε όλο το άρθρο από το kozan.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου