.

Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αξιολογητών των Προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» (ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014)

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων (Integrated Marine and Inland Water Management)» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009 - 2014, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ http://www.eysped.gr/el/Pages/evaluators.aspx .

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου