.

Παρουσίαση του έργου Foropa από το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

< Το έργο Foropa και τους στόχους του παρουσίασε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), σε συνάντηση που έγινε στις 7 Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο Φαίδων της Φλώρινας. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της έναρξης του Διασυνοριακού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» “GABE – Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” κατά την οποία παρευρέθησαν Έλληνες και Αλβανοί εκπρόσωποι από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και της Κορυτσάς αντίστοιχα.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης, ο κύριος Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ τόνισε πως εκτός από την αιολική, την ηλιακή και την υδροηλεκτρική ενέργεια, η δασική βιομάζα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Παρά την ύπαρξη καλά οργανωμένων δικτύων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η χρήση της δασικής βιομάζας περιορίζεται σε τοπικές ή περιφερειακές πρωτοβουλίες.
Το έργο στοχεύει:
• στη δημιουργία και την προώθηση ενός δικτύου κοινής έρευνας και καινοτομίας,
• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δασικής βιομάζας στην αγορά ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης,
• στην κοινή ανάπτυξη βελτιωμένης αλυσίδας αναφοράς εφοδιασμού δασικής βιομάζας (καυσόξυλα, pellets, woodchips), μεταξύ όλων των μερών που την απαρτίζουν (δημόσια και ιδιωτικά δάση, επιχειρήσεις υλοτομίας και μεταφοράς, έμποροι και μεταποιητές πρωτογενών δασικών προϊόντων, και
• στην υποστήριξη της υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων από δασικούς πόρους για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.
Κύρια αποτελέσματα:
• κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας
• έρευνα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
• διεθνής πλατφόρμα συνεργασίας με εξειδικευμένη και κοινή βάση γνώσεων και δεδομένων
• στρατηγικές κατάρτισης κι εκπαίδευσης ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
• επίδειξη πιλοτικών εφαρμογών στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και σε επιχειρηματίες
Η κοινοπραξία αποτελείται από 13 εταίρους από την Αυστρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουκρανία, και δύο παρατηρητές-εταίρους από την Ελβετία. Η διάρκεια του έργου είναι από 1.12.2012 έως 31.12.2014.
Το έργο “FOROPA”, ανήκει στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE Programme) και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου