.

Πονοκέφαλος για τους επενδυτές ΑΠΕ η υποχρέωση να προσκομίσουν εγγυητικές επιστολές για να διατηρήσουν σε ισχύ τις άδειες που έχουν λάβει - Ποιο είναι το ύψος της εγγυοδοσίας

Την εξασφάλιση εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να προβλέψουν όσοι διαθέτουν άδειες για μονάδες ΑΠΕ που έχουν την οριστική προσφορά σύνδεσης με το διαχειριστή του δικτύου, εφόσον θέλουν να διατηρήσουν σε ισχύ την οριστική προσφορά.
Το μέτρο νομοθετήθηκε το 2013, με το σκεπτικό ότι η οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί στους ιδιοκτήτες των αδειών, θα υποχρεώσει σε αποχώρηση όσους δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν τις επενδύσεις.
Προκάλεσε, όμως, μεγάλες αντιδράσεις εκ μέρους κυρίως των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα αιολικά.
Στις επενδύσεις αυτές ο χρόνος ωρίμανσης είναι πολύ μεγάλος, λόγω της αδειοδοτικής διαδικασίας και των συχνών προσφυγών, ενώ και η ισχύς της κάθε άδειας είναι επίσης μεγάλη. Οπότε οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δεσμεύουν σημαντικό μέρος της πιστοληπτικής τους ικανότητας και για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξασφαλίσουν εγγυητικές επιστολές, με κόστος πολύ υψηλό στις σημερινές συνθήκες.
Όπως δε επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου, η επιβολή της εγγυοδοσίας θα αποτελέσει ακόμη ένα αντικίνητρο για την υλοποίηση επενδύσεων στην τεχνολογία των αιολικών, στην οποία η Ελλάδα υστερεί έναντι των στόχων και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει.
Σε ό,τι αφορά τους όρους της εγγυοδοσίας, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ (οι φορείς διαχείρισης των δικτύων υψηλής και μέσης τάσης) και σε εφαρμογή των προβλέψεων του νόμου 4152/2013, μέσα στον Ιανουάριο, σε όσες μονάδες ΑΠΕ έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και είναι σε ισχύ, η εγγυητική θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στον Ιανουάριο. Διαφορετικά παύει να ισχύει η οριστική προσφορά. Για τις οριστικές προσφορές που θα εκδοθούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, οι εγγυητικές θα κατατίθενται στο διαχειριστή μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της προσφοράς.
Σημειώνεται ότι από την υποχρέωση της εγγυοδοσίας, απαλλάσσονται όλες οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ οι οποίες βρίσκονται σε κτίρια (π.χ. φωτοβολταϊκά στέγης) ανεξαρτήτως ισχύος.
Ποιο το ύψος της εγγυοδοσίας
Για τις μονάδες ΑΠΕ για τις οποίες οι Οριστικές προσφορές σύνδεσης θα εκδοθούν μετά την 1η Ιανουαρίου, το ύψος των εγγυητικών επιστολών κλιμακώνεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:
* 60.000 ευρώ για το τμήμα ισχύος έως 1 ΜW μειούμενου αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1ΜW
* 30.000 ευρώ για το τμήμα ισχύος από 1 ΜW έως και 10 ΜW
* 20.000 ευρώ για το τμήμα ισχύος από 10 ΜW έως και 100 ΜW
* 10.000 ευρώ για το τμήμα ισχύος πάνω από 100 ΜW
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.
Για Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης που εκδόθηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2015, το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται στο μισό της παραπάνω κλίμακας, ενώ με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης μειώνεται στο ένα τέταρτο του αρχικού ποσού.

(euro2day.gr 22/12/2014)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου