.

Αλλαγές στον τρόπο έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων

Τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να προχωρήσει η διαχείριση των απορριμμάτων στις Περιφέρειες της χώρας περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Προκειμένου να αποκτήσει νομική ισχύ το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, θα πρέπει να κυρώνονται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και να εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Το Υπουργικό Συμβούλιο μάλιστα, θα μπορεί να προχωρά και σε τροποποιήσεις τους εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες. Με υπουργική απόφαση θα εγκρίνονται και τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης. Όσον αφορά τα ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων), η αναθεώρηση των οποίων θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, αυτά υιοθετούνται από την Περιφέρεια με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται έπειτα από γνώμη της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειες και της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης καθώς και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάχης Τράτσα για το tovima.gr, έως σήμερα, βάσει του νόμου 4042/2012 αρκούσε η εισήγηση του του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο ΕΣΔΑ και του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Πλέον, η απόφαση της Περιφέρειας θα εγκρίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών με την οποία θα πιστοποιείται η συμβατότητα του ΠΕΣΔΑ με τις κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στο τον εθνικό σχεδιασμό. Το ΠΕΣΔΑ μπορεί να εκπονείται για περισσότερες της μίας Περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση θα καταρτίζεται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΣΔΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) και θα υιοθετείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων περιφερειακών συμβουλίων.

Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου