.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν Ειδική και Τακτική την Δευτέρα  9.11.2015 και ώρα 13:00 και 15:00 αντιστοίχως στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης) με θέματα:

για την Ειδική Συνεδρίαση στις 13:00:
1ο : «Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016 Σύμφωνα και με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Φώτιος Κεχαγιάς

για την Τακτική Συνεδρίαση στις 15:00:
1ο : Εγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «Καθαρισμός της Αντιπυρικής Ζώνης Πέριξ του Καταφυγίου και Πρόσβαση στο Χιονοδρομικό Κέντρο» Προϋπολογισμού : 3.597,75 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
2ο : Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς
3ο : Τροποποίηση Πίνακα Έργων που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος,
4ο : Θέσπιση Παγίου κατ΄ Αποκοπή Χορηγήματος Καθαριότητας Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας Eντός και Eκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος
5ο: Γνωμοδότηση για Τροποποίηση (Επέκταση) Λατομικής Περιοχής στη Θέση «ΜΛΕΚΑΤΣ», της Τ.Κ.Βευής Δήμου Φλώρινας, ΠΕ Φλώρινας.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος
6ο: 7η Έγκριση Eισήγησης Έργων στην Eπιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού
Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας, κ. Στέφανος Μπίρος
7ο:Λήψη Aπόφασης για την Προετοιμασία και Κατάθεση Πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 (EaSI) – Άξονας PROGRESS με Συντονιστή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης


Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γεώργιος Κωτσίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου