.

Παράταση για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

Παράταση στο κανονικά ισχύον μέχρι τον Ιούνιο καθεστώς για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης δίνει το άρθρο 33 του υπό συζήτηση και ψήφιση αυτήν την βδομάδα στη Βουλή πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα με το άρθρο υπό τον τίτλο «παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών» δίνεται παράταση στις προθεσμίες του ΠΔ100/2010 (όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4178/2014), από τις 30 Ιουνίου 2015 ως τις 30 Ιουνίου 2016. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από την (σχεδόν σίγουρη) ψήφιση της διάταξης, η λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα συνεχίσει να λειτουργεί με τη μορφή που συνέβαινε μέχρι τον περασμένο Ιούνιο, με πλήρη ισχύ της ιδιότητας του Προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή, παράλληλα με την πλήρη ισχύ της ιδιότητας του Πιστοποιημένου (Οριστικού) Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Ταυτόχρονα, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται στο διάστημα της παράτασης θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια. Επίσης η κυβέρνηση στις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου πολυνομοσχέδιου, στο άρθρο 59, επιχειρεί να δώσει νομοθετική λύση στην απόφαση των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ να μην προβλέψουν κατά τη μετάβαση από τη χειρόγραφη λειτουργία (θεώρηση) των ΔΟΥ στις ηλεκτρονικές λειτουργίες του taxisnet την υποχρεωτική εγγραφή του ΠΕΑ.
Έτσι στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας" της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr).".

Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου