.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση σε Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Πρόσκληση
Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας
“GABE - Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας
Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2015
Τόπος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS PALACE ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ώρα έναρξης: 16:30


Σκοπός ημερίδας:
Αξιολόγηση της χρήσης βιομάζας κυρίως στον αγροτικό τομέα –                                ενημέρωση αγροτών για ενεργειακές καλλιέργειες.
Ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία και ανάδειξη βιώσιμών επιχειρηματικών μοντέλων.


Παρακαλούμε εγγραφείτε για την ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
16:30 - 17:00
Προσέλευση - εγγραφές
17:00 – 18:30
Δρ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:
Χρήση αγροτικής βιομάζας  / Ενεργειακά φυτά – απαιτήσεις καλλιέργειας &
Προγράμματα / Εκπαίδευση αγροτών /
Αξιολόγηση της χρήσης βιομάζας /
Τρόποι αξιολόγησης δυναμικού βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.

Ερωτήσεις, συζήτηση

18:30-18:45 
Διάλειμμα για καφέ

18:45 - 20:15
Θάλεια Σαμαρά, M.Sc. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος:
Δασική βιομάζα – στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία /       
Μειονεκτήματα & Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα /
Παραδείγματα (υπολείμματα γεωργικών και δασικών εργασιών, ζωικής προέλευσης, ενεργειακά φυτά…) /
Αποδόσεις και οικονομικά οφέλη.

Ερωτήσεις, συζήτησηΈργο G.A.B.E.
Το έργο Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitationμε ακρωνύμιο GABE υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης» (1.Enhancement of cross-border economic development), Μέτρο 1.2 «Προώθηση επιχειρηματικότητας» (1.1 Promote entrepreneurship). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός του έργου GABE είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:
*      στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας.
*      στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής.
*      στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της βιομάζας.
*      στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής.
*      στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας.
*      στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μέσων προβολής και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
*      στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας εικονικής/διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις εταίρους:
 1. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος)
 2. Την Περιφέρεια Κορυτσάς (IPA Οικονομικός Επικεφαλής - Εταίρος 2)
 3. Το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς “Fan S. Noli” (Εταίρος 3)
 4. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) (Εταίρος 4)
    

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος GABE, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει δημιουργήσει ένα Περιφερειακό Κέντρο Δικτύωσης Βιομάζας (Regional Network Point), στο οποίο θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν πληροφορίες για θέματα βιομάζας και βιοενέργειας, να αναζητήσουν δυνητικούς εταίρους και να διερευνήσουν πιθανές πηγές άντλησης κεφαλαίων.
  Η λειτουργία του Κέντρου Δικτύωσης στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των πολιτών, των δυνητικών επενδυτών αλλά και των θεσμικών φορέων της περιοχής, σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στην αξιοποίηση της βιομάζας γενικότερα.
  Η δομή του Κέντρου Δικτύωσης φιλοξενείται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στον 3 όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης.
  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Τηλ.: 2461 0 53560


  0 σχόλια

  Δημοσίευση σχολίου

  Δημοσίευση σχολίου