.

ΓΓΕΤ: 1η Συνάντηση Ολομέλειας της Πλατφόρμας για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016, ώρα 10.30-14.30 στο Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνάντηση Ολομέλειας  της Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Ερευνας Τεχνολογικής Ανάτυξης Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


Αντικείμενο της συνάντησης είναι η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης,
στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020
  και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη  επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ.
Περισσότερες πληροφορίες /εγγραφή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I466I1249I646I494779&olID=824&neID=824&neTa=191&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI824I0I120I466I1249I0I2&actionID=load

Σχετικά Αρχεία

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου