.

Τέλος και επίσημα για τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών - Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

Και τυπικά στο παρελθόν ανήκουν πλέον οι εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών.
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με το Ν/Σ 4409 που αφορά στο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις», στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις με τις αλλαγές για τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Δείτε το ΦΕΚ από το b2green εδώ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου