.

Μίμης Δημητριάδης: Η εξόρυξη λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο “LIFE”

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος στις 20 Ιουλίου έγινε αποτίμηση και κατατέθηκε έκθεση των θεμάτων που επεξεργάστηκαν τα μέλη της Επιτροπής κατά την πρώτη περίοδο.
Η Επιτροπή ενσωμάτωσε και τις προτάσεις των μελών της Ομάδας Επικοινωνίας του Προγράμματος “LIFE” για τα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος στην Ελλάδα έως και σήμερα, καθώς επίσης, και τους στόχους του Προγράμματος για την νέα προγραμματική περίοδο.
Σύμφωνα με την Ομάδα Επικοινωνίας του Προγράμματος “LIFE”: «για προτάσεις έργων μεγάλης κλίμακας, αυτά εντάσσονται στα λεγόμενα ολοκληρωμένα έργα του “LIFE”, που καλύπτουν μια μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια είτε σε εθνικό, είτε σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης. Συνεπώς, ένα έργο μεγάλης έκτασης και ιδιαίτερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως το θέμα της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικά της εξόρυξης λιγνίτη, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο έργο “LIFE”, ώστε να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης μιας τέτοιας μελέτης».
Γεγονός πολύ σημαντικό, διότι ανοίγει το δρόμο για μια νέα συνθήκη.
Συγκεκριμένα, συμπίπτει με τον πολιτικό σχεδιασμό για την στρατηγική περιβαλλοντική αποκατάσταση του λιγνιτικού πεδίου στη Δυτική Μακεδονία, κάτι που αποτελεί σταθερή πολιτική επιδίωξη του βουλευτή Κοζάνης Μίμη Δημητριάδη με τις συνεχείς παρεμβάσεις του στη Επιτροπή σε όλη την προηγούμενη περίοδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, επισημάνθηκε από όλους, η αναγκαιότητα την επόμενη περίοδο – που ξεκινά τον Σεπτέμβριο – να αποτελέσουν βασικό μέλημα της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος τα προγράμματα για έργα μεγάλης κλίμακας με πρώτη προτεραιότητα αυτό του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
Η πρόεδρος της Επιτροπής κυρία Αικ. Ιγγλέζη επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα των εργασιών της Επιτροπής στην αμέσως επόμενη περίοδο (βλ. Πρακτικά Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος 20/07/2016).

Πηγη: Πτολεμαίος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου