.

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Αναρτήθηκε σήμερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΧΛ465ΧΠΙ-ΖΞΖ) σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η «παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β’ εξαμήνου, έτους 2016, των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017» την οποία είχαν ζητήσει από τον Δεκέμβριο τόσο ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όσο και η Διοίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ, προ της κατάργησής τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου