.

Η ανατομία του ενεργειακού mega-project της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5»

Είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ο λόγος για την 5η λιγνιτική μονάδα του ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ, γνωστής και ως «Πτολεμαΐδα 5».

Η κατασκευή της «Πτολεμαΐδας 5» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 σε περιοχή του παλαιού ορυχείου Κομάνου στη Δυτική Μακεδονία και έρχεται, επί της ουσίας, να αντικαταστήσει τις 4 προηγούμενες μονάδες με μία, λιγότερο ενεργοβόρα και τεχνολογικά προηγμένη μονάδα, εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της και τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2ο εξάμηνο του 2020, η 5η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Πτολεμαΐδα θα καταστεί πλέον συνώνυμη του ΑΗΣ καθώς οι υφιστάμενες πεπαλαιωμένες μονάδες θα αδρανοποιηθούν οριστικά. Ανάλογα λοιπόν και με το πώς θα διαμορφωθούν τα σχέδια της ΔΕΗ στο κοντινό μέλλον, οι εν λόγω εγκαταστάσεις είτε θα αποξηλωθούν σταδιακά από την περιοχή, είτε θα αξιοποιηθούν για μια σειρά άλλων χρήσεων (βιομηχανικός σχεδιασμός, μουσειακοί χώροι κ.λπ.).

Ανάδοχος του κολοσσιαίου ενεργειακού έργου είναι μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με υπερεργολάβους τις: Hitachi Power Europe GmbH, Hitachi Ltd Iαπωνίας και Hamon Environmental και τίμημα σύμβασης τα 1,39 δισ. ευρώ. Η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας που θα προκύψει ανέρχεται στα 660 MWe μικτά (περί τα 615 MWe καθαρής ισχύος) με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140MWth για τηλεθέρμανση.

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, μελέτη, προμήθεια και βιομηχανοποίηση, κατασκευή, δοκιμές, και θέση σε λειτουργία του νέου σταθμού ενώ περιλαμβάνει και την μελέτη-κατασκευή όλων των απαιτούμενων συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΗ.

Σήμερα στο εργοτάξιο της Πτολεμαΐδας απασχολούνται περίπου 500 άτομα, αριθμός που αναμένεται να αγγίξει τις 2.500 κατά την κορύφωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας από το Νοέμβριο 2017 έως τα τέλη του 2019 οπότε και η μονάδα θα βρίσκεται πλέον σε στάδιο ολοκλήρωσης. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στη ΔΕΗ όταν η μονάδα τεθεί σε κανονική λειτουργία, υπολογίζονται συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών υπαλλήλων, σε περίπου 500-600.

Προς το παρόν σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα Πολιτικού Μηχανικού τα οποία ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2015. Η μηχανολογική ανέγερση θα αρχίσει το Ιούλιο του 2017 και θα σημάνει την πλήρη ανάπτυξη των ρυθμών κατασκευής του έργου. Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής φάσης θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναυση του λέβητα της μονάδας. Νωρίτερα φυσικά, θα προηγηθεί μια σειρά εκτεταμένων δοκιμών σε όλα τα συστήματα ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Οι δοκιμές αυτές αναμένεται να διαρκέσουν έως και 10 μήνες.

Με τη λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5, θα γίνει αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων λιγνίτη, θα ενισχυθεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και θα βελτιωθεί το οικονομικό μικροκλίμα της Δυτικής Μακεδονίας αφού θα δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας μετέπειτα. Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, είναι ένα τεράστιο ενεργειακό έργο για τα εγχώρια δεδομένα. Ακόμα όμως κι αν πληροί τις προδιαγραφές για τον περιορισμό του ανθρακικού του αποτυπώματος, κεντρική στόχευση για τη ΔΕΗ θα πρέπει να παραμείνουν οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και καθαρές μορφές ενέργειας, που υπόσχονται βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και αειφορία.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ

- Μικτή ηλεκτρική ισχύς: 660MWe

- Καύσιμο: Κονιοποιημένος Εγχώριος Λιγνίτης

- Υψηλός βαθμός απόδοσης: Καθαρός βαθμός απόδοσης 41.5% σε συνθήκες αναφοράς

- Συνθήκες ατμού: Υπερκρίσιμες

ΚΥΡΙΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

- Λέβητας: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH

- Ατμοστρόβιλος: Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd

- Ηλεκτροστατικά φίλτρα: Hamon Environmental GmbH

- Σύστημα αποθείωσης καυσαερίων: Babcock–Hitachi K.K. (Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd)

- Πύργος Ψύξης: Hamon Thermal EuropeΦίλιππος Παναγόπουλος

Ypodomes.com

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου