.

Έρχεται Υπουργική Απόφαση για αλλαγές στο net metering

Στο ΥΠΕΝ έχει αποσταλεί πλέον η πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αλλαγές που προτείνεται να υπάρξουν στο θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων αυτοπαραγωγής, δηλαδή τόσο στο "συμβατικό" όσο και στο εικονικό net metering. Με βάση την πρόταση της ΡΑΕ το Υπουργείο πρόκειται πολύ σύντομα να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία και θα δώσει τέλος σε αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων κυβέρνησης, ΡΑΕ και αγοράς, με στόχο να γίνει ελκυστικότερη η επένδυση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στην απόφαση θα περιλαμβάνονται οι αλλαγές που είχε προτείνει η ΡΑΕ και αφορουν τη διεύρυνση του χρόνου συμψηφισμού από ένα χρόνο σε τρεις, καθώς και τη δυνατότητα εγκατάστασης tracker επί τους εδάφους, τη διείσδυση στα νησιά κτλ. Θα πρέπει, όμως, να σημειώσουμε ότι στην ΥΑ δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν αλλαγές στο φλέγον ζήτημα του ΕΤΜΕΑΡ, με αποτέλεσμα τα πράγματα επί αυτού να παραμείνουν ως είχαν.

Θυμίζουμε ότι το εν λόγω θέμα αφορά το αν οι αυτοπαραγωγοί υπόκεινται σε ΕΤΜΕΑΡ επί της συμψηφισμένης ενέργειας ή επί της απορροφηθείσας. Σχετική απόφαση είχε εκδώσει το 2015 το ΣτΕ, όπου ανέφερε πως οι αυτοπαραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των υποκειμένων στο ΕΤΜΕΑΡ για την αυτοπαραγωγή της ενέργειας τους αυτής, είτε αυτή η ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο είτε αυτοκαταναλώνεται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη γνωμοδότηση που υπέβαλλε η ΡΑΕ, τελικά παραμένει ως βάση υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ των αυτοπαραγωγών η απορροφηθείσα από αυτούς ενέργεια από το δίκτυο και όχι η λογιστικά συμψηφισμένη ανά 3ετία, όπως είχε αρχικά βγάλει σε διαβούλευση η ΡΑΕ, πράγμα που θα έκανε ελκυστικότερη για τους οικιακούς αυτοπαραγωγούς την επένδυση.

Εν τω μεταξύ, πρόβλημα υπάρχει και σε ένα άλλον τομέα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ δεν εξέδωσε λογαριασμούς σε κάποιους τουλάχιστον από τους κατόχους φωτοβολταϊκών net metering για ολόκληρο το 2016, καθώς απαιτείται η εξεύρεση της κατάλληλης φόρμουλας υπολογισμού του.

Τέλος, κοινός τόπος είναι ότι η ανάπτυξη του net metering στη χώρα μας είναι απελπιστικά αργή, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα ο ΣΕΦ, σε όλη την επικράτεια έχουν υποβληθεί 1.025 αιτήσεις από την αρχή του προγράμματος, το Μάιο του 2015. Το 85% αυτών έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 443 (43% των αιτήσεων) συστήματα έχουν διασυνδεθεί και λειτουργούν κανονικά. Όσον αφορά στην ισχύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, αυτή ανέρχεται σε 23,47 MWp, ενώ τα συστήματα που έχουν συνδεθεί είναι 5,9 MWp (25% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων).

Όπως αναφέρει ο σύνδεσμος, από την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση μέχρι την προσφορά σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 26 ημέρες, ενώ από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύμβαση σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 37 ημέρες. Τέλος, από τη σύμβαση σύνδεσης ως την ενεργοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 99 ημερολογιακές ημέρες. Επομένως, από την ημερομηνία που ο επενδυτής θα καταθέσει την αίτησή του μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματός του απαιτούνται κατά μέσο όρο 162 μέρες, δηλαδή πεντέμισι μήνες.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου