.

ΔΕΗ: Απάντηση σε Δημοσιεύματα που Αντιστρέφουν την Πραγματικότητα [για τις μονάδες του Αγ. Δημητρίου και την κακοκαιρία]

Για το θέμα της επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας που ανεφύη τις τελευταίες μέρες μεταξύ άλλων και λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης, συνεπεία του μεγάλου ψύχους, η ΔΕΗ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα με τα αναγκαία συμπεράσματα και προτάσεις εν καιρώ.
Σήμερα προέχει η προσπάθεια και ο συντονισμός των ενεργειών για τη διασφάλιση της επαρκούς τροφοδοσίας της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, πράγμα για το οποίο η ΔΕΗ επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος, και για το οποίο οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της, ιδιαίτερα στους σταθμούς και τα ορυχεία εργάζονται σκληρά, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.
Ωστόσο με αφορμή κάποια δημοσιεύματα με τα οποία με αυθαίρετα συμπεράσματα αντιστρέφεται η πραγματικότητα, κρίνουμε σκόπιμο σήμερα να τονίσουμε τα εξής:
1. Οι δύο μονάδες του Αγίου Δημητρίου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών περιβαλλοντικής αναβάθμισης (απονίτρωσης) προγραμματισμένα από τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτό έγινε σε συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ, καθώς δεν ήταν δυνατή η παύση λειτουργίας τους το καλοκαίρι λόγω των αυξημένων τότε αναγκών τροφοδοσίας. Η υπόψη απονίτρωση των μονάδων αυτών όπως και άλλων δύο του ίδιου Σταθμού η οποία προγραμματίζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες του συστήματος, είναι όρος για τη συνέχιση της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική τους προσαρμογή.
2. Η ΔΕΗ, παρά το μεγάλο οικονομικό κόστος εξάντλησε τα περιθώρια εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από το εξωτερικό, χωρίς όμως αποτέλεσμα λόγω της αυξημένης ζήτησης και της έλλειψης ενέργειας που υφίσταται στην Ευρώπη αυτή την περίοδο.
3. Η τεχνητή αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος που επιδιώκουν ορισμένοι προφανώς για να αποκομίσουν κέρδη και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, κρίθηκε ατελέσφορη πέραν των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων.
4. Η ΔΕΗ, έθεσε από την πρώτη στιγμή στη διάθεση των αρμοδίων φορέων και αρχών όλο το διαθέσιμο παραγωγικό της δυναμικό με μεγάλη οικονομική και όχι μόνο επιβάρυνση για την ίδια όπως η λειτουργία μονάδων Φυσικού Αερίου με πετρέλαιο, και η αντιοικονομική χρήση των υδροηλεκτρικών σταθμών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αποδιδόμενες σε θεσμικούς παράγοντες αιτιάσεις σε βάρος της ΔΕΗ στερούνται, όπως και πράγματι συμβαίνει, οποιαδήποτε βασιμότητας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου