.

Τέθηκε σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) - Παράταση Εγγραφής έως 28.02.2017

Με την ΚΥΑ 1/1 (ΦΕΚ Β' 1/04-01-2017) παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Επίσης παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου