.

Σπάρτακος: Ενημέρωση για τη μισθοδοσία των συναδέλφων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Προς αποφυγή κάθε σύγχυσης και λανθασμένης πληροφόρησης, σας ενημερώνουμε ότι η μείωση που ορισμένοι παρατηρείτε στα εξοφλητικά σας είναι αποτέλεσμα του διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών κρατήσεων (πχ Κωδικός 402 Κλάδος Σύνταξης) και πιο συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (για τον Κωδικό του κλάδου σύνταξης π.χ υπήρξε μείωση από 11,00 σε 9,92).

Διευκρινίζουμε ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, ο υπολογισμός γίνεται στο σύνολο των αποδοχών με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στα εξοφλητικά η συγκεκριμένη μείωση.
Η αλλαγή είναι απόρροια του Ασφαλιστικού Νόμου Κατρούγκαλου που –ως φαίνεται- με πολύ μεγάλη ¨επιμέλεια¨ φρόντισε να δημιουργήσει «οικονομικούς αιμοδότες» με τέτοιου είδους ρυθμίσεις.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου