.

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών Δ.Ε. ανά κατηγορία έργου

Ο Δήμος Κοζάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017 ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο, έως και την Τρίτη 18 Απριλίου 2017.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 50131 Κοζάνη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461350402.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου