.

Νέος κανονισμός αξιολόγησης για το προσωπικό της ΔΕΗ - Αλλάζει ο τρόπος επιλογής διευθυντικών στελεχών

Την εξειδίκευση της διαδικασίας επιλογής των διευθυντικών στελεχών που προέρχονται από το τακτικό της προσωπικό, τροποποιώντας κατάλληλα τον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας, έχει δρομολογήσει η ΔΕΗ.

Μπορεί η κουβέντα το τελευταίο διάστημα να περιστρέφεται γύρω από τον αντίκτυπο που θα έχουν στη ΔΕΗ οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους δανειστές ("μας αλλάζουν τα φώτα", είναι ένα ευφυολόγημα που κυκλοφορεί στους κόλπους της επιχείρησης), αυτό όμως δε σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν τρέχουν εξελίξεις και σε άλλα επίπεδα.

Άλλωστε, βασική θέση της ΔΕΗ είναι ότι όλα τα υπό συζήτηση μέτρα δεν απαντούν στο βασικό για την ίδια ερώτημα, πως δηλαδή σχεδιασμένα θα ανοίξει η αγορά και θα διευκολυνθεί η επιχείρηση να προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο, χωρίς να υποσκάπτεται το μέλλον της.

Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι η ίδια η επιχείρηση δεν έχει εκπονήσει ένα δικό της σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα, ξεκινώντας από τις αλλαγές στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που έχει επικρατήσει, είναι ανάγκη να προχωρήσει ο εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ, με στόχο την προσαρμογή της λειτουργίας της στα πρότυπα που ορίζει η νέα δομή της αγοράς ενέργειας. Πως όμως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όταν στο ΔΣ υπάρχουν 4 συνδικαλιστές; Την απορία αυτή εκφράζει συνομιλητής μας από τα υψηλά κλιμάκια της ΔΕΗ.

Μάλιστα, η διοίκηση της ΔΕΗ είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αποφασιστικά φαινόμενα αργομισθίας όπως αυτά που κατήγγειλε πρόσφατα ο Κ. Σκρέκας, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των 77 ουσιαστικά ανενεργών υπαλλήλων του ΑΗΣ Κερατσινίου, που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η σκέψη είναι τέτοιοι υπάλληλοι να διατεθούν αλλού όπου υπάρχουν ανάγκες, αλλά για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να προηγηθούν κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Να δούμε τότε τι στάση θα κρατήσει η ΔΑΚΕ, διερωτόταν ο συνομιλητής μας.

Πάντως, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ προκειμένου να υλοποιήσει την οργανωτική μετάβαση στη νέα εποχή, είναι ότι τα χέρια της είναι δεμένα σε ό,τι αφορά τα κίνητρα που μπορεί να δώσει για να προσελκύσει στελέχη από την αγορά.

Άλλωστε, στο συγκεκριμένο ζήτημα είχε αναφερθεί πρόσφατα και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης μιλώντας στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής. Πώς να φέρουμε νέα στελέχη από την αγορά στη ΔΕΗ, όταν βάσει του ισχύοντος πλαφόν η μέγιστη αμοιβή που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση είναι 4.631 ευρώ μικτά, είχε αναρωτηθεί τότε ο πρόεδρος της ΔΕΗ.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Μ. Παναγιωτάκης είχε κωδικοποιήσει και το όραμα της ΔΕΗ για την οργανωτική της ανασυγκρότηση: μια ΔΕΗ που θα δρα περισσότερο ως επιχείρηση και λιγότερο ως δημόσιος οργανισμός.

Συστατικό μέρος της διαδικασίας αυτής είναι και η αξιολόγηση των στελεχών και των εργαζομένων της ΔΕΗ, καθώς και η επιλογή των νέων διευθυντικών στελεχών.

Με αυτά τα ζητήματα ασχολήθηκε πρόσφατα το ΔΣ της επιχείρησης, αποφασίζοντας την εξειδίκευση της διαδικασίας επιλογής των διευθυντικών στελεχών που προέρχονται από το τακτικό της προσωπικό, τροποποιώντας κατάλληλα τον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές θα ξεκινήσουν από το γραφείο διοίκησης.

Αγκάθι η αξιολόγηση προσωπικού

Ακανθώδες, όμως, αναμένεται να αποδειχτεί το θέμα του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ, που, βάσει της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΗ θα αντικαταστήσει από φέτος κιόλας τον Ειδικό Κανονισμό Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ.

Είναι, εξάλλου, ενδεικτικό, ότι η συγκεκριμένη πρόταση πέρασε από το ΔΣ χωρίς να την υπερψηφίσουν οι κ.κ. Μπίτζας (εκπρόσωπος της ΟΚΕ, καταψήφισε), Καραλευθέρης και Φωτόπουλος, με τους δυο τελευταίους να απέχουν της ψηφοφορίας, επικαλούμενοι μη πρότερη ενημέρωση της ΓΕΝΟΠ.

Σύμφωνα με την απόφαση, αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων της κλάσης ΙΙ. Τα κριτήρια που υιοθετούνται είναι τα εξής (σε παρένθεση ο συντελεστής βαρύτητας): αφοσίωση στην εταιρεία (12), κατάρτιση (17), ποσότητα εργασίας (12), ποιότητα εργασίας (14), αποτελεσματικότητα (17), ανάπτυξη (16), εργασιακή λειτουργία (12).

Παράλληλα, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών που έχουν καταταγεί στις βαθμίδες 2η έως 6η και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας.

Επίσης, εξουσιοδοτείται για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης, σύμφωνα με τους εισηγητές του, θα αποτελέσει τη βάση για τις προαγωγές σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, καθώς και για τις μεταθέσεις, ενώ θα προσφέρει και την αναγκαιότητα ευελιξίας στις αποφάσεις για την αναπόφευκτη, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, βάσει των δεσμεύσεων, μείωση προσωπικού.

Πάντως, για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν ήδη σοβαρές αντιδράσεις στους κόλπους της επιχείρησης, με αρκετούς να θυμούνται ότι ο νέος κανονισμός μοιάζει σε πολλά με την, χρονολογούμενη από το 2000, «πρόταση για σύστημα αμοιβών και αξιολόγησης προσωπικού» του Συμβούλου της τότε Διοίκησης HAY Group και την «πρόταση για τη βασική φιλοσοφία και τις αρχές των συστημάτων αξιολόγησης και αμοιβών στη ΔΕΗ» της ΓΕΝΟΠ.

Ο βασικός πυρήνας των αντιδράσεων είχε να κάνει με το ότι το νέο σύστημα, αποτελεί «όχημα» για την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων στην επιχείρηση και την υπόσκαψη των συλλογικών συμβάσεων, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση του μισθού με την αξιολόγηση.

Πάντως, η διοίκηση της ΔΕΗ παρά τις αντιδράσεις εκτιμά ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί η λειτουργία της επιχείρησης στις απαιτήσεις της αγοράς.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου