.

ΟΗΕ: καλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα σημαίνει ραγδαία οικονομική ανάπτυξη

Σχεδόν € 2 τρις θα διοχετεύονται στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο, αν η αποδοτική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ενισχυθεί, σύμφωνα με μια έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον η οποία δημοσιεύτηκε χθες (16 Μαρτίου).
Η έκθεση, κατέληξε ότι η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη θα σημαίνει σημαντική οικονομική ανάπτυξη για την επόμενη γενιά, η οποία σε απόλυτους αριθμούς θα μπορούσαν να ανέλθει έως και τα 2 τρις € μέχρι το 2050.

Ένα πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ζωντανή απόδειξη αυτού του οικονομικού φαινόμενου, αναφέρει η έκθεση. Μεταξύ 2005 και 2010, το εν λόγω σύστημα ανακύκλωσε επτά εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τα οποία προοριζόντουσαν για χώρους υγειονομικής ταφής. Με αυτόν τον τρόπο μείωσε το κόστος των επιχειρήσεων κατά σχεδόν € 180 εκατομμύρια και σταμάτησε την εκπομπή 6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα.

Μια πιο βιώσιμη αξιοποίηση των υλικών αγαθών και της ενέργειας θα διατηρήσει επίσης την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Συμφωνία του Παρισιού, προσθέτει η έκθεση.

«Αυτή είναι μια περιβαλλοντική win-win κατάσταση», δήλωσε ο Erik Solheim, επικεφαλής του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης. Η έκθεση αυτή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την ψήφιση από τους ευρωβουλευτές της αύξησης του στόχου ανακύκλωσης στο 70% μέχρι το 2030. Η Simona Bonafè, επικεφαλής Ευρωβουλευτής αναφορικά με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία, δήλωσε ότι η ψηφοφορία ήταν «ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας κυκλικής οικονομίας».

«Θέλουμε να ξεφύγουμε από ένα μη βιώσιμο μοντέλο και να οδηγηθούμε στην αντικατάστασή του από μια οικονομία όπου τα προϊόντα να έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν και να μπορούν να επιδιορθωθούν, να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται και να ανακατασκευάζονται», δήλωσε η Bonafè.

«Με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών δώρων του πλανήτη μας, εμείς θα συνεισφέρουμε περισσότερα χρήματα στην οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσουμε τα απαραίτητα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για το κλίμα», πρόσθεσε ο Solheim.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης δεν ήταν όλα καλά, όμως. Έδειξε ότι τα οικονομικά οφέλη από την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. «Μια πιο αργή εξόρυξη των πόρων θα μειώσει τα έσοδα και θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας σε ορισμένους κλάδους, όπως οι εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες», αναφέρει η έκθεση.

Ακόμα κι έτσι, η όλες οι χώρες έχουν περισσότερα να κερδίσουν από την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα στηρίξουν τη μετάβαση σε μια πιο αποδοτική εκμετάλλευση των πόρων από ότι θα έκαναν, συνεχίζοντας να ασκούν αναποτελεσματικές δραστηριότητες. «Όταν πρόκειται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, κάθε χώρα και κάθε περιοχή αντιμετωπίζουν διαφορετικές ευκαιρίες και προκλήσεις.

Έτσι, πρέπει να υπάρξει περισσότερη συζήτηση βασιζόμενη στην επιστήμη και τη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και πρέπει αυτή να είναι φυσικά προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες προτεραιότητες της κάθε περιοχής», δήλωσε ο Solheim.

Για τις χώρες της G7, αναφέρει η έκθεση, η αποδοτικότητα των πόρων και η φιλόδοξη δράση για το κλίμα θα μεγεθύνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά σχεδόν 600 δις € μέχρι το 2050. «Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα ευαισθητοποιήσει και θα εμπνεύσει τόσο τους φορείς χάραξης πολιτικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να δρομολογήσουν πολλές περισσότερες αντίστοιχες προσπάθειες», ο Solheim κατέληξε.

euractiv.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου