.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των στόχων 20-20-20

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020. Η Σύνοψη της Έκθεση στην ελληνική γλώσσα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου