.

Απόφαση ΥΠΕΚΑ για εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης απέναντι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε εφαρμογή το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ένα τιμολόγιο το οποίο έρχεται να προστατεύσει τις ειδικές ομάδες καταναλωτών, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Η ένταξη στο ΚΟΤ γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, για ένα ημερολογιακό έτος και απευθύνεται σε:
Άτομα με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου
Μακροχρόνια Άνεργους
Γονείς με τρία παιδιά
Άτομα με αναπηρία
Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΚΟΤ αποτελούν α) κατανάλωση κάτω από 1000 kWh ανά τετράμηνο (το μέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0-800) και β) κατανάλωση για πρώτη κατοικία.
Η ένταξη ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός αν παύσουν να ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Το ΚΟΤ προκύπτει μετά από έκπτωση 10% επί του αντίστοιχου ισχύοντος τιμολογίου για καταναλώσεις 0-800 κιλοβατώρες (kWh). Η έκπτωση αυτή για τις ειδικές ευπαθείς ομάδες είναι 20%.
Για την ένταξη στο ΚΟΤ για το 2011, πρώτο έτος εφαρμογής του, οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Δικτύου ή Διαχειριστή Μη Συνδεδεμένων Νησιών στο χρονικό διάστημα από 01/10/2010 έως 15/12/2010.
Η Υπουργική Απόφαση του ΚΟΤ υπογράφηκε σήμερα και είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr.

Η Υπουργική Απόφαση

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου