.

Δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχεδίο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου εγκαινίασε την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010 τη δημόσια διαβούλευση για το σχολιασμό του κειμένου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας». Με αυτό τον τρόπο αποσκοπείται η ανακίνηση του ευρύτερου δυνατού διαλόγου γύρω από την «αρχιτεκτονική» του ερευνητικού ιστού στη χώρα, μεταξύ του ερευνητικού κόσμου κι ανθρώπων από το χώρο των ερευνητικών κέντρων, των ΑΕΙ, των θεσμικών οργάνων έρευνας και τεχνολογίας, τον παραγωγικό τομέα, τις επιστημονικές οργανώσεις κ.λπ.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση διατυπώνοντας τα σχόλια και τις προτάσεις σας για το σχεδιασμό και την οργάνωση του ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Παρακαλούμε, διαβιβάστε τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
pro@gsrt.gr, με την ένδειξη «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ». Τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, φορέας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) είναι απαραίτητα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις σας.

Η διαβούλευση στην παρούσα φάση θα διαρκέσει έως τις 17 Οκτωβρίου 2010.

Πληροφορίες: Δ/νση Προγραμματισμού και Σχεδιασμού ΓΓΕΤ, κ. Ευαγγελία Σοφούλη, κ. Καλλιρόη Δαφνά, κ. Λήδα Γιαννακοπούλου, κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου.
Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10, Τηλ. 7458.000


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου