.

ΥΠΕΚΑ: Δημόσια διαβούλευση για τροποποίηση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Η τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr»

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο www.opengov.gr, τέθηκε το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε).

Ο εν λόγω Κανονισμός, αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ σε θέματα ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος, στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο:

Α. Εναρμονίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού με τις αντίστοιχες προβλέψεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένης της έκτασης και της πολυπλοκότητας της σχετικής Νομοθεσίας, καταβλήθηκε προσπάθεια να ενσωματωθούν στο κείμενο του Κανονισμού τα βασικά σημεία και το πνεύμα της Νομοθεσίας αυτής.

Β. Εκσυγχρονίζονται πολλές διατάξεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως π.χ. στην περίπτωση των εκρηκτικών υλών, ή υιοθετούνται νέα αυστηρότερα και πλέον ολοκληρωμένα πρότυπα, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της προστασίας από τις δονήσεις.

Γ. Πέραν των θεμάτων ορθολογικής και αειφόρου αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και περιοίκων, στο προτεινόμενο Σχέδιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των εξορυκτικών αποβλήτων με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου