.

Το πόρισμα του ΙΓΜΕ για το ρήγμα της Μαυροπηγής

Οι βροχές και όχι η ΔΕΗ και η εξόρυξη λιγνίτη ευθύνονται για το ρήγμα της Μαυροπηγής που παρουσιάστηκε τον τελευταίο καιρό λίγο έξω από τον οικισμό. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το πόρισμα του Ινστιτούτου γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών κάνοντας λόγο για τήρηση των όσων προβλέπονται από πλευράς Ορυχείων. Παράλληλα και ενώ υπογραμμίζει το ακίνδυνο του ρήγματος για τον οικισμό το οποίο και ονομάζει επιφανειακή ρωγμάτωση, την αναγκαιότητα παρακολούθησης του όλου φαινομένου καθώς ενδέχεται να έχει γεωλογική εξέλιξη. Ήδη στην περιοχή έκαναν κιόλας την εμφάνιση τους οι πρώτοι μετρητές που καταγράφουν τις αποκλίσεις του ρήγματος.

κλικ για πλήρη ανάγνωση του εγγράγου του ΙΓΜΕ από το e-eordea.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου