.

ΥΠΕΚΑ: Αναστολή εφαρμογής ρήτρας καυσίμων

Ανεστάλη, από 1ης Αυγούστου 2010, η εφαρμογή του μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών διεθνών τιμών καυσίμων, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, καθώς κρίθηκε αναγκαία η λήψη κοινωνικών μέτρων προστασίας των καταναλωτών έναντι του αυξημένου κόστους διαβίωσης, μέρος του οποίου αποτελεί και το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ και ενημέρωση από την Διοίκηση της ΔΕΗ για τις επιπτώσεις στα βασικά τιμολόγιά της από την εφαρμογή της ρήτρας καυσίμων, κατά το τρίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου – Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο εφαρμογής του μέτρου υπήρξε σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση υψηλών τιμών προμήθειας φυσικού αερίου, κυρίως λόγω των μεταβολών στην ισοτιμία του Ευρώ δολαρίου, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί σημαντική αύξηση των αντίστοιχων χρεώσεων.

Η μοναδιαία τιμή της Ρήτρας Καυσίμου που αντιστοιχεί, ανέρχεται σε:
- 0,00166€/KWhστην Υψηλή Τάση
- 0,00171€/KWhστη Μέση Τάση
- 0,00180 €/KWh στη Χαμηλή Τάση
και εφαρμόζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από 20-7-2010, για την κατανάλωση που αντιστοιχεί στην περίοδο από 16-7-2010.

Οι επιπτώσεις στα βασικά τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε από την εφαρμογή της ρήτρας καυσίμου κατά το τρίμηνο Ιούλιου -Αύγουστου – Σεπτέμβριου, εκτιμούμενες επί της μέσης αξίας ηλεκτρικού ρεύματος προ φόρων, ανέρχονται:
· Για ένα τυπικό οικιακό καταναλωτή με κατανάλωση 1200KWh ανά τετράμηνο, σε 1,70%.
· Για ένα αγροτικό καταναλωτή με παροχή Χαμηλής Τάσης, σε 3,89%.
· Για ένα αγροτικό καταναλωτή με παροχή Μέσης Τάσης, σε 4,29%.
· Για ένα βιομηχανικό καταναλωτή με παροχή Χαμηλής Τάσης, σε 1,48%.
· Για ένα βιομηχανικό καταναλωτή με παροχή Μέσης Τάσης, σε 2,23%.
· Για ένα βιομηχανικό καταναλωτή με παροχή Υψηλής Τάσης, σε 2,58%.
· Για ένα εμπορικό καταναλωτή με παροχή Χαμηλής Τάσης, σε 1,43% και.
· Για ένα εμπορικό καταναλωτή με παροχή Μέσης Τάσης, σε 1,79%.

Η απόφαση αναστολής του μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών διεθνών τιμών καυσίμων, ισχύει μέχρι τη διαπίστωση μεταβολής των δεδομένων που ελήφθησαν υπόψη στην υπ΄αρ. 338/2010 γνωμοδότηση της ΡΑΕ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου