.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Εκτροπή τάφρου Σουλού

Η παρακάτω Μ.Π.Ε., που εστάλη στη Νομαρχία Κοζάνης για γνωμοδότηση τον Αύγουστο του 2010, αφορά στην εκτροπή της τάφρου Σουλού, για μήκος περί τα 10.200m προς τα ανατολικά, για τις ανάγκες της εξορυκτικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Η και ειδικότερα για τη συνέχιση της εκμετάλλευσης του ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου / Υψηλάντη του Πεδίου Καρδιάς το οποίο επεκτεινόμενο προς τα Νοτιοδυτικά συναντά την κοίτη του Σουλού, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εκτροπή του. Επίσης, η εκτροπή της τάφρου Σουλού θα επιτρέψει και την περαιτέρω εκμετάλλευση του κοιτάσματοςτων ορυχείων του οικισμού Κομάνου. Η νέα χάραξη θα αποτελεί και την τελική κοίτη της τάφρου Σουλού (από 01-01-2012), μετά το πέρας της εκμετάλλευσης και αποκατάστασης των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.). Πριν την κατασκευή της τελικής κοίτης του Σουλού θα πραγματοποιηθεί μία (1) προσωρινή επέμβαση στην κοίτη του Σουλού, μήκους περί τα 2.620m, κατά το έτος 2010. Η μελέτη δίνεται αναλυτικά παρακάτω:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΣΧΕΔΙΑ

1 Γενική Διάταξη Έργου
2 Χάρτης Χρήσεων Γης Ευρύτερης Περιοχής
3 Χάρτης Χρήσεων Γης Άµεσης Επιρροής
4 Υφιστάµενη Κατάσταση
5 Χρονικός Ορίζοντας 2010
6 Χρονικός Ορίζοντας 2011
7 Χρονικός Ορίζοντας 2012
8 Χάρτης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου