.

Ανάρτηση υλικού 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Tα συμπεράσματα, οι παρουσιάσεις καθώς και όλο το υλικό της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του  Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdym.gr) στον παρακάτω σύνδεσμο: http://pepdym.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=393&Itemid=75

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου