.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: νέο Τμήμα, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποκτά ένα νέο Τμήμα, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση Μηχανικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την κάλυψη των αναγκών για την συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, την υλοποίηση των απαραίτητων βιομηχανικών και τεχνικών έργων και την παραγωγή των απαιτούμενων ποσοτήτων ενέργειας, διασφαλίζοντας την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων καθώς και την ισορροπία του οικοσυστήματος με την ταυτόχρονη διατήρηση των πόρων που μας προσφέρει το περιβάλλον (αέρας, νερό, έδαφος, οικοσυστήματα).

http://www.enveng.uowm.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου