.

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού: Υπεγράφη η σύμβαση για το σύστημα διαχείρισης απορριμάτων της Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή την Σύμβαση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσία του προέδρου του φορέα υλοποίησης του έργου ΔΙΑΔΥΜΑ, του αναδόχου και των χρηματοοικονομικών συμβούλων, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, διευκρινίζει τα εξής:
- Το συγκεκριμένο έργο είναι το μόνο από τα πέντε ανάλογα και σε προχωρημένη ωριμότητα, που χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γεγονός που από μόνο του περικλείει αυτονοήτως ισχυρό θετικό μήνυμα για την βούληση της ΕΤΕπ να συνεχίσει να στηρίζει χρηματοδοτικά την υλοποίηση υποδομών στην χώρα μας.

- Η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων που είχαν σχεδιαστεί ως ΣΔΙΤ, θα προχωρήσει με γνώμονα την εναρμόνισή τους με τις στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχους που θέτει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που κατάρτισε και έχει ήδη θέσει σε Διαβούλευση το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο νέος σχεδιασμός θα έχει έτσι στραμμένο τον προσανατολισμό του στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα αυτόν.

- Επομένως, -και αυτό συνιστά κοινή θέση όλων των συναρμόδιων Υπουργείων- τα αναθεωρημένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων, που θα ενσωματώνουν τις παραπάνω κατευθύνσεις και στόχους, είναι αυτά που θα καθορίσουν σε πιο ορθολογική βάση και σε κλίμακες επικαιροποιημένες και βιώσιμες, τόσο το φυσικό αντικείμενο όσο και τον τύπο των συμβάσεων και το βέλτιστο χρηματοδοτικό σχήμα.


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου