.

Το Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε την έκθεση για την Ενεργειακή Ασφάλεια

Η έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια καταψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Στην έκθεση προτεινόταν να δοθούν αυξημένες εξουσίες στην Κομισιόν, υποχρεωτική συμμετοχή της Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις για τις διακυβερνητικές συμφωνίες καθώς και η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση των υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών. Οι εν λόγω προτάσεις θα περιόριζαν την κυριαρχία των κρατών και θα μείωναν την εθνική ευελιξία στη διαμόρφωση πολυδιάστατων και αποδοτικών διεθνών ενεργειακών σχέσεων.

Η έκθεση καταψηφίστηκε από 315 Ευρωβουλευτές. 277 Ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ ενώ 111 άτομα απείχαν.

Πηγη: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου