.

ΚΑΠΕ: «ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)»

«ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)»
1. Βασικές έννοιες,

2. Τεχνικές πτυχές & διαδικασίες εγκατάστασης,

3. Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών & Αδειοδοτική διαδικασία στην Ελλάδα”


ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ & ΑΡΤΑ

1
Δ. Μενδρινός, MEng, MBA, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
2
Α. Γκούµας, MSc, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
3
Σ. Καρύτσας, Υποψήφιος Δρ., Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
4
I. Χωροπανίτης, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
5
Δ. Μενδρινός, MEng, MBA, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
6
Ι. Χαλδέζος, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
7
Α. Γκούµας, MSc, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
8
Ι. Χαλδέζος, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
9
Α. Γκούµας, MSc, Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ
10
Σ. Καρύτσας, Υποψήφιος Δρ., Τµήµα Γεωθερµίας – ΚΑΠΕ


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου