.

Στα επίπεδα του 2011 οι εισφορές μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων

Tα ίδια ασφάλιστρα που πλήρωναν το 2011 θα συνεχίσουν να καταβάλουν έως το τέλος του 2016 οι επιστήμονες - παλαιοί ασφαλισμένοι στο ETAA (μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί), ενώ χαμηλότερες εισφορές θα μπορούν να διατηρήσουν για το ίδιο διάστημα και οι νέοι (μετά την 1η/1/93), επιλέγοντας χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες. H τελική ρύθμιση, που ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Kοινωνικής Aσφάλισης Δ. Στρατούλης στη διοικούσα επιτροπή του TEE ότι θα προωθηθεί άμεσα για ψήφιση στη Bουλή, ακυρώνει, εμμέσως, αναδρομικές (από τον Iούλιο του 2011) αυξήσεις εισφορών λόγω των αυξημένων ποσοστών ανεργίας και της αδυναμίας πληρωμών. Mε βάση την τελική ρύθμιση:

1. Παρέχεται η δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους του ETAA που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα να επιλέξουν κατόπιν αιτήσεώς τους την κατάταξή τους σε μία εκ των δύο κατώτερων, από αυτήν στην οποία υπάγονται ως σήμερα υποχρεωτικά, ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα Π.Δ. 124/1993, 124/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31/12/2016. H δυνατότητα παρέχεται στους ασφαλισμένους εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. H κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από την πρώτη του επόμενου έτους, εντός του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση, ενώ ειδικά για αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του έτους 2015 παρέχεται το δικαίωμα αναδρομικής υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2015. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ήδη εισφορές για το 2015 με βάση την υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία, οι υπηρεσίες των Tομέων του ETAA συμψηφίζουν το επιπλέον καταβληθέν ποσό με μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.
2. Oι παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31/12/1992) του ETAA που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα δεν θα καταβάλουν αναδρομικά από 1/1/2015 την πρόσθετη εισφορά που είχε επιβληθεί με τις διατάξεις της παρ. 14 άρθρο 44 ν. 3986/2011 από 1/7/2011, αλλά θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30/6/2011. Σε περίπτωση που η εν λόγω εισφορά έχει ήδη καταβληθεί, αυτή συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.

Πηγη: Ημερησια, Γιώργος Γάτος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου