.

Επιτυχής αξιολόγηση προτάσεων Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο - Μποδοσάκειο

Ανακοινώθηκε από το ΚΑΠΕ η αξιολόγηση των προτάσεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Οι προτάσεις που αφορούν φορείς της Δυτικής Μακεδονίας είναι:
για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής "κοινότητας" Γρεβενών" συνολικού ύψους 1.579.745€ και
για το Γενικό Νοσοκομείο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ με τίτλο "Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια" με 1.839.352€

Είναι μεγάλη επιτυχία η καταρχήν έγκριση των παραπάνω προτάσεων. Οι προτάσεις εάν είναι απολύτως ώριμες θα υλοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση της Περιφέρειας αξιολογήθηκε ως 1η.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης των Αξιολογηθεισών Προτάσεων στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.»

Κατηγορία 1

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου