.

Πρόσκληση: Εκπαιδευτική Ημερίδα Αξιολόγησης και Χρήσης Βιομάζας [Φλώρινα 02.02.2016]

Πρόσκληση
Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας
GABE - Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας”

Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2016
Τόπος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΙΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Ώρα έναρξης: 10:00


Σκοπός ημερίδας:
Αξιολόγηση της χρήσης βιομάζας κυρίως στον αγροτικό τομέα –                                ενημέρωση αγροτών για ενεργειακές καλλιέργειες.
Ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία και ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.


Παρακαλούμε εγγραφείτε για την ημερίδα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
10:00 - 10:20
Προσέλευση – εγγραφές

10:20 – 10:30
Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
·         Καλωσόρισμα & παρουσίαση έργου “GABE”

10:30 – 12:00
Δρ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:
·         Χρήση αγροτικής βιομάζας  / Ενεργειακά φυτά – απαιτήσεις καλλιέργειας &
Προγράμματα / Εκπαίδευση αγροτών /
·         Αξιολόγηση της χρήσης βιομάζας /
·         Τρόποι αξιολόγησης δυναμικού βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.

Ερωτήσεις, συζήτηση

12:00-12:15 
Διάλειμμα για καφέ

 12:15 - 13:45
Θάλεια Σαμαρά, M.Sc. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος:
·         Δασική βιομάζα – στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία /       
·         Μειονεκτήματα & Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα /
·         Παραδείγματα (υπολείμματα γεωργικών και δασικών εργασιών, ζωικής προέλευσης, ενεργειακά φυτά…) /
·         Αποδόσεις και οικονομικά οφέλη.

Ερωτήσεις, συζήτηση


Έργο G.A.B.E.
Το έργο Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitationμε ακρωνύμιο GABE υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης» (1.Enhancement of cross-border economic development), Μέτρο 1.2 «Προώθηση επιχειρηματικότητας» (1.1 Promote entrepreneurship). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός του έργου GABE είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:
*      στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας.
*      στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής.
*      στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της βιομάζας.
*      στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής.
*      στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας.
*      στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μέσων προβολής και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
*      στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας εικονικής/διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις εταίρους:
  1. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος)
  2. Την Περιφέρεια Κορυτσάς (IPA Οικονομικός Επικεφαλής - Εταίρος 2)
  3. Το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς “Fan S. Noli” (Εταίρος 3)

  1. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) (Εταίρος 4)Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος GABE, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει δημιουργήσει ένα Περιφερειακό Κέντρο Δικτύωσης Βιομάζας (Regional Network Point), στο οποίο θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν πληροφορίες για θέματα βιομάζας και βιοενέργειας, να αναζητήσουν δυνητικούς εταίρους και να διερευνήσουν πιθανές πηγές άντλησης κεφαλαίων.
Η λειτουργία του Κέντρου Δικτύωσης στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των πολιτών, των δυνητικών επενδυτών αλλά και των θεσμικών φορέων της περιοχής, σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στην αξιοποίηση της βιομάζας γενικότερα.
Η δομή του Κέντρου Δικτύωσης φιλοξενείται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, στον 3 όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ.: 2461 0 53560
E-mail: infogr@gabeproject.cominfogr@gabeproject.comΕισηγητές
Δρ. Γιώργος Μαρνέλλος
Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Α.Π.Θ (1995), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Χημική Μηχανική με έμφαση στους τομείς της κατάλυσης και της ηλεκτροχημείας (Α.Π.Θ, 1999) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1999). Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας &Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το 2004 ίδρυσε και διεύθυνε  την ερευνητική ομάδα των Τεχνολογιών Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων, η οποία δραστηριοποιείται σε θέματα σχετικά με την αειφόρο ενέργεια (τεχνολογίες και οικονομία του υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου, ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας) και την προστασία του περιβάλλοντος (αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, αειφόρο διαχείριση απορριμμάτων), ενώ επίσης ασχολείται με την αξιοποίηση Εθνικών & Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων μέσω της συμμετοχής του σε μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας & ανάπτυξης. Μέσω της ερευνητικής του δράσης έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 2000 – 2012 είναι μέλος του ΔΣ του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, το οποίο υπηρέτησε από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Προέδρου. Σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Το 2010 συμμετείχε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ενώ την διετία 2011-2012 συμμετείχε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της HELEXPO A.E.
Θάλεια Σαμαρά
Πτυχιούχος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της ίδιας σχολής με εξειδίκευση στη ΒΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.
Από το 2002 ως 2009 εργάστηκε, στην Εγνατία Οδό Α.Ε, Διεύθυνση Δασών Πιερίας, Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Γεωανάλυση Α.Ε  Από το 2010 εργάζεται ως μελετήτρια Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος, με πληθώρα μελετών στο ενεργητικό της ανάμεσα στις οποίες εμπεριέχονται και μελέτες- επιβλέψεις για ενεργειακά θέματα. Υπεύθυνη του τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών θεμάτων της εταιρείας Consulting Science A.E από το 2012.

Διοργάνωση Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (www.seerc.org)
Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European Research CentreSEERC), είναι ένας διεθνής, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε από το Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield CITY, College το 2004 με αποστολή να συμβάλλει στην ειρηνική ανάπτυξη και σταθερότητα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διεξάγοντας βασική κι εφαρμοσμένη έρευνα για την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 
Το Κέντρο εξυπηρετεί σκοπούς μη κερδοσκοπικούς και κυρίως επιστημονικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωφελείς, πνευματικούς και πολιτιστικούς.  Οι απώτεροι στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συνεργασίας δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων με σκοπό την ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων καθώς και την ανάπτυξη σταθερών οικονομιών στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Η εκπλήρωση των σκοπών του SEERC επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από:
  • Την υλοποίηση ερευνητικών έργων
  • Την δημιουργία ερευνητικού περιβάλλοντος για υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου του Sheffield από την Ελλάδα και την Νοτιοανατολικής Ευρώπη, που θα εκπονούν διδακτορική έρευνα με έδρα την Θεσσαλονίκη.
  • Την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων και την διενέργεια ανεξάρτητων, αντικειμενικών επιστημονικών αναλύσεων και δημοσίου διαλόγου.
  • Τις εκτυπώσεις και την έκδοση βιβλίων, αναφορών, περιοδικών ή άλλων συναφών μέσων επικοινωνίας και την ελεύθερη (δωρεάν) διάθεση τους .
  • Τη συγκρότηση ειδικού Διεθνούς Συμβουλίου Επιτροπής (International Advisory Board) για τη διενέργεια ανεξάρτητων, αντικειμενικών επιστημονικών αναλύσεων και δημόσιου διαλόγου σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.      

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου