.

Συνέδριο "Διαχειρίση Απορριμμάτων: Καλές Πρακτικές - Χρηματόδοτηση. Αυτοδιοίκηση - Ιδιωτικός Τομέας"

Το ΕΚΕΤΑ-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι επιστημονικός εταίρος του επίκαιρου  περιβαλλοντικού- χρηματοδοτικού φόρουμ με θέμα: « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ», που πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Hilton.
Το φόρουμ, διοργανώνεται από την επιχειρηματική πρωτοβουλία και την επενδυτική έκδοση Α-Energy Ιnvestments με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδος, Περιφερειών, των συναρμόδιων αρχών, του ιδιωτικού τομέα, τραπεζών και επιστημονικών φορέων  με στόχο να αναδείξει τα μέσα υλοποίησης αλλά τους τρόπους χρηματοδότησης των  υπό αναθεώρηση Περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης απορριμμάτων και ασφαλώς τις καλές πρακτικές.

Απαντήσεις στα επιμέρους θέματα που  σχετίζονται με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση  απορριμμάτων, τις υπάρχουσες προκλήσεις  αλλά και τις ευκαιρίες μετατροπής τους  σε αναπτυξιακή ευκαιρία, αναμένεται  να δώσουν ο κ. Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής  Υπουργός Περιβάλλοντος και ο κ. Ευάγγελος Καπετάνιος,  Γενικός Γραμματέας  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι θα χαιρετήσουν την έναρξη των εργασιών του φόρουμ.

Πώς θα «πιαστούν» οι φιλόδοξοι στόχοι

Από τη δική τους πλευρά, ο  κ. Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδος και  η  κα Τατιάνα Καλογιάννη,  Αντιπεριφερειάρχης  Ηπείρου,  θα παρουσιάσουν τις δικές τους σκέψεις , προτάσεις αλλά και προβληματισμούς,  σε σχέση με τους φιλόδοξους  ποσοτικούς στόχους του νέου ΕΣΔΑ με βραχυχρόνιο ορίζοντα 5ετίας (2020) σε ότι  αφορά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα. Χαιρετισμούς  στο συνέδριο θα απευθύνουν επίσης , ο  κ. Αργύρης  Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα , η κα Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ο κ. Σωκράτης Φάμελλος,  Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ  και ο πρόεδρος  της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Κλεισθένης» κ. Μιχάλης Χρηστάκης.

Στην δική του ομιλία, ο κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), θα αναφερθεί στις σημερινές εξελίξεις και τάσεις στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων  σε  Ευρώπη και Ελλάδα, στα κρίσιμα σημεία εφαρμογής των τοπικών σχεδίων και στην αξιολόγηση. Η οριοθέτηση τελικής ευθύνη σε θέματα συνολικού σχεδιασμού, η  σχέση μεταξύ δήμων και περιφερειών, καθώς επίσης  νομοθετικά και διοικητικά θέματα θα σχολιαστούν από τους κ. Σάββα  Χιονίδη , Πρόεδρο  της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), κ. Ανδρέα Βαρελά, Αντιδήμαρχο Αθήνας, κ. Μιχάλη  Γεράνη , Πρόεδρο  Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ), κ. Ανδρέα  Λουκάτο , επιστημονικό  σύμβουλο  Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων  (ΣΕΠΑΝ),  κ.  Αθανάσιο  Κατρή , Διευθύνοντα Σύμβουλο, WATT AE, κ. Γιώργο  Ηλιόπουλο, Managing Director EPTA AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE, κ. Φίλιππο  Κυρκίτσο, Πρόεδρο «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης» και εκπρόσωπο της εταιρείας ANTIPOLLUTION.
                                   
Εκτίμηση του κόστους οφέλους των Δήμων/ΦΟΔΣΑ

Ανάμεσα στα επίκαιρα ζητήματα που αναμένεται να αναφερθούν οι εκλεκτοί ομιλητές είναι:
Οι προϋποθέσεις επίτευξης  της χωριστής συλλογής για το 2020 (50% των ανακυκλωσίμων-βιοαποβλήτων), που είναι πενταπλάσιος  της σημερινής επίδοσης (2015)  σε χωριστή συλλογή. 
Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν  σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του νέου ΕΣΔΑ.
Οι τρόποι ενίσχυσης των επιλογών  διαχείρισης που τονώνουν την απασχόληση.
Η αναγκαία εκτίμηση του κόστους οφέλους, τόσο για τις λειτουργικές δαπάνες των Δήμων/ΦΟΔΣΑ όσο και για το επενδυτικό κόστος των υποδομών (έργων, εξοπλισμού), προκειμένου να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα πόρων χρηματοδότησης τους, για να επιτευχθούν οι στόχοι του νέου ΕΣΔΑ το 2020.  Η ενίσχυση της έρευνας  και καινοτομίας  για την εμπορική αξιοποίηση νέων μεθόδων με απτά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στη διαχείριση στερών αποβλήτων. Η εξέλιξη των δρομολογημένων μετά από πολυετή ωρίμανση, έργων διαχείρισης ΑΣΑ.

«Στρατηγικές» οι επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Νικόλαος Αγαλιώτης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων  του  Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα αναφερθεί στις προϋποθέσεις  με βάση τις οποίες θα μπορούν να χαρακτηριστούν  ως στρατηγικές, επενδύσεις και έργα διαχείρισης απορριμμάτων , ενώ, ο  κ. Δημοσθένης Βοϊβόντας, Προϊστάμενος  της  Δ/νσης Αδειοδοτήσεων Γενικής Δ/νσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου θα παρουσιάσει τις δυνατότητες επιτάχυνσης της  αδειοδότησης έργων και υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, εφόσον χαρακτηριστούν ως στρατηγικές.
Νέο ΕΣΠΑ  και ΣΔΙΤ
Τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ, την οργάνωση έργων διαχείρισης απορριμμάτων ώστε να είναι «bankable», αλλά και τη σημασία των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  ως εναλλακτικό χρηματοδοτικό εργαλείο θα αναπτύξουν  η κα Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου , ο κ. Νίκος Χιωτάκης, πρόεδρος  της  εταιρείας Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη-ΠΕΤΑ Α.Ε  και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο κ. Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ), ο  κ. Κωνσταντίνος Γκάσιος της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, ο  κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Envitec ως εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιρειών Archirodon Group NV- Intrakat- Envitec και ο κ. Γιώργος Σκουτερόπουλος, Finance Manager ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Θα γίνουν επίσης παρουσιάσεις των έργων ΣΔΙΤ στην Ήπειρο και στις Σέρρες.
Καλές πρακτικές και τεχνολογίες

Πρωτοπόροι Δήμοι και εταιρείες,  αλλά και επιστημονικοί φορείς θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς: Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων-ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών. Μηχανικής διαλογής. Επαναχρησιμοποίησης. Προηγμένων μεθόδων ανακύκλωσης. Ανάκτησης (παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή/και ενέργειας). Ανακύκλωσης και αδρανοποίησης ζωϊκών υπολειμμάτων. Ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Επιτυχημένων μεθόδων ενεργειακής αξιοποίησης RDF, βιομάζας-βιοαερίου. Εναλλακτικών λύσεων  διαχείρισης στα νησιά  του Αιγαίου και σε τουριστικές περιοχές. Ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών. Ενεργειακής αξιοποίησης RDF, βιομάζας-βιοαερίου.
Ανάμεσά τους , ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, ερευνητής ΕΚΕΤΑ , ο κ.  Δημήτρης-Σωτήρης Κουρκούμπας, Επιστημονικός   Συνεργάτης   ΕΚΕΤΑ -Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ο  κ.  Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου, , ο κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος Ευρώτα, ο  κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μέλος ΔΣ, Δήμου Ελευσίνας, ο κ. Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Fargeco Hellas, ο Δρ. Θωμάς Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, εταιρείας του Ομίλου ANAMET, ο κ. Γιάννης Μπούκης, εκπρόσωπος της  Βιοαέριο Ενέργεια  Α. Λιόσια-ΒΕΑΛ, Όμιλος Εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ, η  κ. Σωτηρία Μπούρμπου, Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής  Πολιτικής, Τμήμα Υγείας Ζώων, Περιφέρειας Αττικής,  ο κ. Παναγιώτης Μαντάς, Δήμαρχος Βορείου Κυνουρίας, ο κ. Κωνσταντίνος Βεργανελάκης, Μηχανολόγο-Μηχανικό, WATT AE, ο  κ. Διονύσης Τσαλίκογλου,  Γενικός  Διευθυντής«Πολλάκης & Συνεργάτες Ενεργειακή ΕΠΕ», o κ. Γιάννης Παναγόπουλος, εταίρος 3D Consultancy , ο κ. Βαρδής Φραγκιαδάκης, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ «Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ», ο κ. Ιωάννης  Παπαηλιόπουλος, Πρόεδρος  της «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ο κ. Ηλίας  Δημητριάδης,  πρόεδρος  & Διευθύνων  Σύμβουλος  ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., η Δρ. Ρόζυ  Χαριτοπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δήμου Κηφισιάς, ο κ. Πέτρος Γανός,  Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , Δήμου Πατρέων,   ο κ. Κωνσταντίνος  Αραβώσης, επίκουρος  καθηγητής  EMΠ, πρόεδρος Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων , ο κ. Γιώργος Μαυρουδής της  Solena Hellas και άλλοι.

Παρουσίαση συμπερασμάτων

Κατά τη διάρκεια εξάλλου του συνεδρίου θα γίνει και η παρουσίαση των συμπερασμάτων του συνεδρίου «EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» το οποίο  πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2015 με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο  κ. Αργύρης  Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας  Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα , ο κ. Βασίλης Τσολακίδης, πρόεδρος  ΚΑΠΕ,  η κα. Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη, τμήμα διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ.  Γιάννης Καμπούρης, Διευθυντής Ανάπτυξης ΑΔΜΗΕ,  ο κ. Γιώργος Παπουτσής, Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Αλέξανδρος Ντέκας, Σύμβουλος Στρατηγικής και Ανάπτυξης «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ο κ. Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), ο κ. Κώστας Βασιλικός, Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων).

Οι συντονιστές
Τα πάνελ του συνεδρίου θα συντονίσουν ο κ. Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, ειδικός σύμβουλος ΚΕΔΕ, μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος,  ο κ. Xρίστος Βούζας,  Γενικός Διευθυντής του πόρταλ   www. aftodioikisi. gr, ο κ. Αριστείδης Ζευγίτης, Δ/ντής Σύνταξης του περιοδικού Water and Waste, ο κ. Δημήτρης  Δελεβέγκος, Δημοσιογράφος Capital. gr, ο κ. Νίκος  Καραγιάννης,  Γενικός Διευθυντής  πόρταλ  www ypodomes.com, ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός, επιστημονικός συνεργάτης πρωτοβουλίας και έκδοσης Α- Energy,  η  κα. Άντα Σεϊμανίδη,  Δημοσιογράφος, Συντονίστρια Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας  Α- ΕΝΕRGY INVESTMENTS.
Βασικοί χορηγοί του συνεδρίου είναι η Ένωση Εταιρειών «Archirodon Group NV - Intrakat - Envitec» και η Fargeco Ηellas, χορηγoί οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και Εdil Hellas , υποστηρικτές οι εταιρείες ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE, Watt, ΑNTIPOLLUTION,  ANAMEΤ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Πολλάκης & Συνεργάτες Ενεργειακή ΕΠΕ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ κα.
Ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας, είναι τα portal  www. aftodioikisi. gr, www.  ecozen.gr, www. Water - Waste.com ,www. energia. gr, www.ypodomes.com, www.energyin.gr, η εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,  η Action Global Communication και πολλοί άλλοι.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Πρωτοβουλία και έκδοση  «A-ENERGY INVESTMENTS»
Τ: 210 6912183 | 210 6912505
  A-Energy Investments Επενδυτική Πρωτοβουλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

10.00 - 10.30: Εγγραφή Συνέδρων
10.45 - 12.30: Xαιρετισμοί - Εισαγωγικές ομιλίες- Παρουσίαση συμπερασμάτων:

• κ. Γιάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
• κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
• κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών
• κα Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
• κ. Σωκράτης Φάμελλος, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ
• κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
• κα Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
• κ. Νικόλαος Αγαλιώτης, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
• Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ, Υπουργείο Oικονομίας

Παρουσίαση συμπερασμάτων συνεδρίου «EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συνεργασία των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Οικονομικών).

Συμμετέχουν:
• κ. Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
• κ.Βασίλης Τσολακίδης, πρόεδρος ΚΑΠΕ
• κα. Αναστασία Αρφανάκου, Προϊσταμένη, τμήμα διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
• κ. Γιάννης Καμπούρης, Διευθυντής Ανάπτυξης ΑΔΜΗΕ
• κ. Γιώργος Παπουτσής, Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ*
• κ. Αλέξανδρος Ντέκας, Σύμβουλος Στρατηγικής και Ανάπτυξης «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
• κ. Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
• κ. Κώστας Βασιλικός Πρόεδρος ΕΣΜΥΕ (Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων).

Συντονισμός χαιρετισμών και συμπερασμάτων: Άντα Σεϊμανίδη, Δημοσιογράφος, Συντονίστρια Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Α- ΕΝΕRGY INVESTMENTS, Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Ερευνητής, ΕΚΕΤΑ -Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
12.30 - 13.40: Α’ Πάνελ: Νέες τάσεις στο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων και οι προκλήσεις για την Ελλάδα.

Εισαγωγική ομιλία: κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, πρόεδρος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
• κ. Ανδρέας Βαρελάς, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Δήμος Αθηναίων
• κ. Σάββας Χιονίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
• κ. Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ)
• κ. Ανδρέας Λουκάτος, επιστημονικός σύμβουλος Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ)
• κ. Αθανάσιος Κατρής, Διευθύνων Σύμβουλος, WATT AE
• κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Managing Director ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι- Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE
• Εκπρόσωπος εταιρείας ANTIPOLLUTION
• κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης»

Παρουσίαση: κ. Δημοσθένης Βοϊβόντας, Χημικός Μηχανικός, Δ/ντής Προϊστάμενος Δ/νσης Αδειοδοτήσεων Γενικής Δ/νσης Στρατηγικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας.

Συντονισμός: κ. Δημήτρης Δελεβέγκος, Δημοσιογράφος Capital. gr13.40 - 15.50: Β’ Πάνελ: Χρηματοδότηση έργων και υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων. Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης.
Εισαγωγική ομιλία: κα Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
• κ. Νίκος Χιωτάκης, πρόεδρος της εταιρείας Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη-ΠΕΤΑ Α.Ε και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ
• κ. Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ)
• κ. Κωνσταντίνος Γκάσιος, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
• κ. Γιώργος Σκουτερόπουλος, Finance Manger, ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ
• κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Envitec- εκπρόσωπος Ένωσης Εταιρειών «Archirodon Group NV – Intrakat – Envitec»

Συντονισμός: κ. Xρίστος Βούζας, Γενικός Διευθυντής του πόρταλ www. aftodioikisi. gr, κ. Αλέξανδρος Βραχνός, επιστημονικός συνεργάτης πρωτοβουλίας και έκδοσης Α- Energy

15.50 - 17.50: Γ’ Πάνελ: Καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων από Δήμους, Περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα. Προηγμένες τεχνολογίες. Ανακύκλωση.
Χαιρετισμός: κ. Μιχάλης Χρηστάκης, Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «Κλεισθένης»
Παρουσιάσεις καλών πρακτικών από:
• Δρ. Παναγιώτη Γραμμέλη, Ερευνητή ΕΚΕΤΑ και κ. Δημήτρη-Σωτήρη Κουρκούμπα, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΚΕΤΑ
• κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, επίκουρο καθηγητή EMΠ, πρόεδρο Συμβουλίου Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων
• κ.Γιάννη Μπούκη, εκπρόσωπο της Βιοαέριο Ενέργεια Α. Λιόσια-ΒΕΑΛ, Όμιλος Εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ
• κ. Ανδρέα Αλεξανδρόπουλο, Γενικό Διευθυντή, Fargeco Hellas
• κ. Ανδρέα Μπαμπούνη, Δήμαρχο Σίφνου
• Δρ. Θωμά Παπαγεωργίου, Πρόεδρο ΔΣ ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, εταιρείας του Ομίλου ANAMET
• κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο, Μέλος ΔΣ, Δήμου Ελευσίνας
• κ. Κωνσταντίνο Βεργανελάκη, Μηχανολόγο-Μηχανικό, WATT AE
• κ. Ιωάννη Γρυπιώτη, Δήμαρχο Ευρώτα
• κ. Διονύση Τσαλίκογλου, Γενικό Διευθυντή «Πολλάκης & Συνεργάτες Ενεργειακή ΕΠΕ»
• κ. Ιωάννη Παπαηλιόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
• κ. Παναγιώτη Μαντά, Δήμαρχο Βορείας Κυνουρίας
• κ. Γιάννη Παναγόπουλο, εταίρο 3D Engineering and Consultancy
• κ. Ηλία Δημητριάδη, Μηχανικό Διαχείρισης Αποβλήτων RWTH Aachen
• Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
• κ. Βαρδή Φραγκιαδάκη, Πρόεδρο ΦοΔΣΑ «Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ»
• Δρ. Ρόζυ Χαριτοπούλου, Μηχανικό-Περιβαλλοντολόγο, Εντεταλμένη Σύμβουλο Περιβάλλοντος Δήμου Κηφισιάς
Παρεμβάσεις:
• κ. Σωτηρία Μπούρμπου, Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, Τμήμα Υγείας Ζώων, Περιφέρειας Αττικής
• κ. Πέτρος Γανός, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , Δήμου Πατρέων
• κ. Γιώργος Μαυρουδής, Solena Hellas
Συντονιστές: κ. Δημήτρης Μπαϊρακτάρης, ειδικός σύμβουλος ΚΕΔΕ, μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος, κ. Αριστείδης Ζευγίτης, Δ/ντής Σύνταξης Water and Waste, κ. Νίκος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής πόρταλ www. ypodomes.com
17.50 - 18.50: Συζήτηση - Συμπεράσματα
*Αναμένεται τελική επιβεβαίωση

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου