.

Χωρίς… πόρους κινδυνεύει να μείνει το μέτρο αντιστάθμισης του κόστους των ρύπων

Ελλιπείς πόρους για τη χρηματοδότηση του μέτρου της «αντιστάθμισης», δηλαδή της αποζημίωσης των βιομηχανιών για τα κόστη που συνεπάγεται γι αυτές η συμμετοχή τους στο σύστημα των ρύπων, έχει προβλέψει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι όμως άγνωστο εάν αυτό έχει γίνει κατ΄ επιλογήν ή εκ παραδρομής.
Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα που κατατέθηκε στη Βουλή στο τέλος Δεκέμβρη και στη συνέχεια αποσύρθηκε, υπήρχε και η ρύθμιση του ΥΠΕΝ για την κατανομή των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα αυτά σε ποσοστό έως 60% θα πηγαίνουν στον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ, ενώ ορίζεται ότι έως το 10% του ποσού αυτού (δηλαδή του 60%) θα διατίθεται «για την ενίσχυση επιχειρήσεων τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα», δηλαδή για το μέτρο της αντιστάθμισης των βιομηχανιών.

Το πρόβλημα είναι όμως ότι το ποσό που προέβλεπε το νομοσχέδιο (το 6% των συνολικών εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων ρύπων) δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση του μέτρου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα περυσινά δεδομένα, από το ποσό αυτό θα λείπουν περί τα 11 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 40% της συνολικής ενίσχυσης.

Πρέπει να σημειωθεί, δε, ότι το πρόβλημα προκύπτει σε μια στιγμή που η ενεργοβόρος βιομηχανία έχει ήδη επιβαρυνθεί με την κατάργηση της έκπτωσης 20% στα τιμολόγια ρεύματος χωρίς να έχουν υπογράψει νέα συμβόλαια με τη ΔΕΗ, ενώ το μέτρο της διακοψιμότητας εκκρεμεί και δεν έχει ακόμα μπεί σε εφαρμογή.

Στο βαθμό πάντως που το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σκοπεύει να καλύψει το έλλειμμα χρηματοδότησης της αντιστάθμισης θα αποδειχθούν ευχής έργο οι δυσκολίες στην προώθηση του νομοσχεδίου πριν τις γιορτές, καθώς θα έχει τώρα την ευκαιρία να αλλάξει τα νούμερα και να εξασφαλίσει μεγαλύτερο ποσοστό για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και, επ΄αυτού, μεγαλύτερο ποσοστό για τη διακοψιμότητα. Πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι υπάρχει πάντα και το αίτημα της βιομηχανίας για καθορισμό «πλαφόν» στο ΕΤΜΕΑΡ 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε., μέτρο που επίσης, για να χρηματοδοτηθεί, θα χρειαστεί ποσοστό επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου