.

Τα μέτρα για την ενεργειακή απόδοση θα «υποδεχθούν» το 40% των κονδυλίων από τις δημοπρασίες ρύπων

Για την υλοποίηση πολιτικών που επιβάλει η κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, οδηγία που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία θα χρησιμοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό από τα χρήματα που θα «περισσέψουν» από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων αερίου του θερμοκηπίου, αφού βεβαίως πρώτα χρηματοδοτηθεί ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με το 60% των πόρων.
Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει δηλώσει στη ΡΑΕ την πρόθεσή του να νομοθετήσει την διοχέτευση του 60% των πόρων από τις δημοπρασίες για την ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού, έτσι ώστε όχι μόνον να μην αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ αλλά και να μειωθεί κατά τι.

Για το υπόλοιπο 40%, πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να χρησιμοποιηθεί για πολιτικές ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες είναι πλέον υποχρεωτικές αφού έχουν ήδη νομοθετηθεί. Η χρηματοδότηση δεν θα γίνει μέσω του πράσινου ταμείου αλλά θα δημιουργηθεί ένας καινούργιος φορέας, αφού από τα χρήματα που οδεύουν στο πράσινο ταμείο το μεγαλύτερο ποσοστό καταλήγει στο δημόσιο κορβανά για την εξυπηρέτηση του χρέους κ.λπ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, κάθε χρόνο να εκσυγχρονίζεται ενεργειακά τουλάχιστον ποσοστό ίσο με το 3% όλων των δημοσίων κτιρίων. Το ποσοστό του 3% υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από 250 τ.μ. και εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.

energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου