.

Πρόσκληση σε Διάλεξη του Καθηγητή Αθανάσιου Νένε

Στα πλαίσια διεξαγωγής προσκεκλημένων ομιλιών από διακεκριμένους επιστήμονες στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίαςθα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, ώρα 13:30, στο αμφιθέατρο (αίθουσα 1) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικώνδιάλεξη του Καθηγητή Αθανάσιου Νένε με τίτλο «Η επίδραση των ανθρωπογενών αεροζόλ και της κλιματικής μεταβλητότητας στην ποσότητα Οξυγόνου του Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού».

Ο Δρ. Αθανάσιος Νένες είναι Καθηγητής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Georgia (Georgia Institute of Technology) των ΗΠΑ. Ασχολείται με τη δυναμική της μετεωρολογίας και του κλίματος και με τις αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων, νεφών και κλίματος. Συνολικά έχει συμβάλει στη συγγραφή περισσότερων από 180 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, έχει αναπτύξει τον κώδικα θερμοδυναμικής ισορροπίας ISORROPIA, ευρέως χρησιμοποιούμενο από κλιματικά μοντέλα και μοντέλα ποιότητας αέρα, ενώ είναι συν- δημιουργός του μηχανήματος Continuous Flow Streamwise Thermal Gradient CCN chamber and Scanning Flow CCN Analysis. Για το έργο του και την πλούσια δράση του έχει λάβει πολλά βραβεία, μεταξύ αυτών τα Dreyfus Foundation Postdoctoral Award in Environmental Chemistry (2014), AGU Atmospheric Sciences Section Ascent Award (2012), Kenneth T. Whitby Award, American Association for Aerosol Research (2011), Henry G. Houghton Award, American Meteorological Society (2009), Sheldon K Friedlander Award by the American Association for Aerosol Research (2005), Blanchard-Milliken Young Faculty Fellowship by Georgia Tech. (2004), NASA New Investigator Award (2004), και the National Science Foundation CAREER Award (2004).Περίληψη ομιλίας: Οι συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου στα μέσα βάθη του τροπικού Ειρηνικού έχουν μειωθεί σημαντικά κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Δεδομένου ότι οι μηχανισμοί που ελέγχουν την διακύμανση του διαλυμένου οξυγόνου στη περιοχή αυτή δεν είναι καλά κατανοητοί, έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά από υπολογιστικές προσομοιώσεις για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς σε συνδυασμό με την μεταβλητότητα του κλίματος, μπορούν να αλλάξουν τη βιολογική παραγωγικότητα και την κατανομή του οξυγόνου σε βαθύτερα νερά. Η μεταβλητότητα του κλίματος ρυθμίζει τα ανοδικά ρεύματα και την παροχή θρεπτικών συστατικών στα επιφανειακά ύδατα, ενώ οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αυξάνουν την απόθεση του διαλυτού σιδήρου και του δεσμευμένου αζώτου και ενισχύουν την παραγωγικότητα των ωκεανών. Αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των δυο φαινομένων στη βυθιζόμενη οργανική ύλη είναι η αυξημένη κατανάλωση O2 στη ζώνη του τροπικού Ειρηνικού που έχει ελάχιστο οξυγόνο, προκαλώντας τις τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου