.

Το 2023 η ζήτηση για ενέργεια στα προ κρίσης επίπεδα

Στη βασική πρόβλεψη ότι η συνολική καθαρή ζήτηση ενέργειας θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα το 2023, στηρίζει ο ΑΔΜΗΕ το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη δεκαετία 2018-2027.

Το σχέδιο, που στον βαθμό που ολοκληρωθεί η απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΗ, θα υλοποιηθεί υπό το μάνατζμεντ της κινεζικής State Grid, ετέθη χθες και μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου σε δημόσια διαβούλευση. Στη μελέτη ο Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) επισημαίνει μεγάλες αβεβαιότητες ως προς την πρόβλεψη των αιχμών, θέμα που αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, οι οποίες μεγεθύνονται όσο αυξάνεται η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα. Γι’ αυτό τον λόγο και επισημαίνει ότι η πρόβλεψη της ετήσιας αιχμής καθίσταται ακόμη δυσκολότερη, καθώς δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η επίπτωση της οικονομικής ύφεσης στη συμπεριφορά των καταναλωτών κατά τις ώρες των θερινών αιχμών. Διαπιστώνει, δε, ότι από το 2013 και μετά οι βραδινές αιχμές του έτους παρατηρούνται τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται στη στροφή των καταναλωτών στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση.

Με αυτές τις παραδοχές και αβεβαιότητες το σχέδιο ανάπτυξης του συστήματος για τη δεκαετία 2018-2027 εστιάζει στον αναβαθμισμένο ρόλο των ΑΠΕ και στα έργα διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας. Για την περίπτωση της Κρήτης προωθούνται τόσο η διασύνδεση με την Πελοπόννησο (μικρή) όσο και με την Αττική (μεγάλη). Επισημαίνεται ότι οι δύο φάσεις της διασύνδεσης σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται παράλληλα. Οι διαδικασίες αδειοδότησης των έργων της Φάσης Ι έχουν δρομολογηθεί. Αντίστοιχες διαδικασίες για την αδειοδότηση των έργων της Φάσης ΙΙ θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα προχωρούν παράλληλα με τη συνεχή επανεξέταση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων.

Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό για τη διασύνδεση των Κυκλάδων, η πρώτη φάση που προβλέπεται να ολοκληρωθεί φέτος, περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μονάδες των ΑΣΠ θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία. Η Β΄ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων εκτιμάται ότι ολοκληρώνεται με μικρή χρονική ολίσθηση σε σχέση με την Α΄ Φάση. Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2018 ή το αργότερο το 2019. Περιλαμβάνει τη Σύνδεση Πάρου - Νάξου και τη σύνδεση Νάξου - Μυκόνου. Η Γ΄ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση και του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου