.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος της ΔΕΗ από την Ευρωπαική Επιτροπή Ανταγωνισμού – Αγνωστός ο χρόνος ολοκλήρωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωση της επιβεβαιώνει τη διενέργεια ελέγχου για παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ σημειώνοντας ότι τα στελέχη της συνοδεύονται και από στελέχη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση είναι έγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος ενώ τονίζεται επίσης πως δεν θεωρείται δεδομένο πως πράγματι έχουν γίνει παραβιάσεις των όρων του ανταγωνισμού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕ αναφέρει ότι στις 14 Φεβρουαρίου στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες ότι οι εταιρείες μπορούν να έχουν εμπλακεί σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ που απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ή ότι έχουν στην κατοχή τους σχετικές πληροφορίες. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής συνοδεύονται από τους ομολόγους τους από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι Αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις είναι ένα προκαταρκτικό βήμα ελέγχου αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Το γεγονός ότι η Επιτροπή διεξάγει τέτοιες επιθεωρήσεις δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.Δεν υπάρχει καμία νόμιμη προθεσμία για την ολοκλήρωση των ερευνών σε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά.

Η διάρκειά τους εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας της κάθε περίπτωσης, το βαθμό συνεργασίας των εταιρειών και την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας.

www.energyworld.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου