.

Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην ημερίδα «Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις»

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα «Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας και θερμικές χρήσεις», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου σε ξενοδοχείο της Πτολεμαΐδας.

Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης της ημερίδας αυτής είχαν το Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) και το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) σε συνεργασία με το Δήμο Εορδαίας και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SRCplus (Intelligent Energy Europe) και του έργου SecureChain (Horizon 2020) που στοχεύουν στην ανάπτυξη τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο κος Παναγιώτης Αμάραντος, Τεχνικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Στερεών Καυσίμων (ΕΤΟΚ), παρουσίασε τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, το οποίο ανήκει στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Το ΕΤΟΚ υποστηρίζει και τεκμηριώνει εργαστηριακά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση δοκιμών σε δείγματα στερεών καυσίμων. Παράλληλα, το άριστα καταρτισμένο προσωπικό του προσφέρει αναλυτικές υπηρεσίες προς τρίτους τόσο για δείγματα ορυκτών καυσίμων όσο και για δείγματα βιομάζας ή άλλων εναλλακτικών καυσίμων όπως το ανακτηθέν στερεό καύσιμο από αστικά απορρίμματα (SRF). Με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του, από το τέλος του 2013, το εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
Ακολούθησε επίσκεψη στελεχών του ΚΑΠΕ στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΕΤΟΚ όπου συνεργάτες του ΕΚΕΤΑ παρουσίασαν τις κυριότερες δραστηριότητες και επιλεγμένα έργα που υλοποιεί το ΙΔΕΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συζητήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας, οι τρόποι χρηματοδότησης σχετικών έργων και οι δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Το SECURECHAIN χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 646457 Συμφωνίας Επιχορήγησης για το χρονικό διάστημα από 01.04.2015 έως 31.03.2018.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλ. 2463 0 55300 (εσωτ. 203) – Email: ketikidis@lignite.gr

Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών
Τηλ. 2463 0 55300 – Email: grammelis@certh.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις Περιφέρειες που συμμετέχουν και τους εταίρους:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου