.

Υπό διαρκή απειλή κατάρρευσης η ΔΕΗ – Τι αναφέρει η Οικονομική Έκθεση για την έλλειψη κεφαλαίων κίνησης

Προσωρινή «ανάσα» από την εκταμίευση των 200 εκατ. ευρώ του κοινοπρακτικού δανείου τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Διπλή ένεση ρευστότητας συνολικού ύψους περί τα 293 εκατ. ευρώ αναμένει η ΔΕΗ μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που θα απομακρύνει τον κίνδυνο μιας νέας υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης που βρίσκεται ήδη στο CCC- όχι όμως και το οξύ πρόβλημα ρευστότητας που εξακολουθεί να απειλεί την βιωσιμότητά της. 
Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται η εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού ύψους 200 εκατ. ευρώ που ενέκριναν με ειδικούς όρους οι συστημικές τράπεζες προς τη ΔΕΗ, ενώ σήμερα 20/4 το διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να εγκρίνει την εκταμίευση ποσού 92,9 εκατ. ευρώ από την μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου στο πλαίσιο του σχεδίου απόσχισης.  
Αυτά όμως είναι τα καλά νέα. 
Τα κακά νέα ακούνε στο όνομα «ρευστότητα», η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολα διαχειρίσιμο θέμα για την διοίκηση της ΔΕΗ. 
Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31/12/2016 περιορίζονται μόλις σε 207 εκατ. ευρώ, όταν οι συνολικές ανεξόφλητες οφειλές προς τρίτους ξεπερνούν το 1,8 δισ. ευρώ και μέσα σε ορίζοντα τριετίας θα πρέπει να αποπληρώσει περί τα 2,6 δισ. ευρώ σε σύνολο μακροχρόνιου δανεισμού 4,6 δισ. ευρώ. 
Το πρόβλημα της ρευστότητας διαπνέει ολόκληρη την Οικονομική Έκθεση του 2016 της ΔΕΗ, στην οποία επισημαίνονται οι κίνδυνοι χρηματοδότησης της εταιρίας και οι πιθανές ελλείψεις κεφαλαίων κίνησης για την ομαλή λειτουργία της και την εξυπηρέτηση του επενδυτικού της προγράμματος. 

Δυσκολία χρηματοδότησης και προβληματισμός για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 

Αρνητικά αποτιμάται και η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, λόγω της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας του νέου Ομίλου ΔΕΗ, κατά 174 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση.  «Επιπρόσθετα είναι ενδεχόμενο να μην ικανοποιούνται στο μέλλον συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες λόγω τόσο της σημαντικής μείωσης της κερδοφορίας όσο και της αλλαγής της κεφαλαιακής διάρθρωσης του νέου Ομίλου ΔΕΗ, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων που περιλαμβάνουν σχετικούς δείκτες και που ενδεχομένως μπορεί να δυσχεράνει τη μελλοντική χρηματοδότηση και ανάπτυξή του» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Οικονομική Έκθεση 2016.  
Στην Έκθεση επισημαίνεται η γενικότερη δυσκολία χρηματοδότησης της ΔΕΗ λόγω του προβλήματος ρευστότητας αλλά και της κατάστασης της χώρας. 
Από τον κατάλογο των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της ΔΕΗ προς τρίτους που περιλαμβάνεται στην Έκθεση του 2016, προκύπτει ξεκάθαρα η δυσκολία της ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. 
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 832 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και εργολάβους. 
Στα 554,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα χρέη προς τον ΑΔΜΗΕ και στα 428,5 εκατ. ευρώ προς το ΔΕΔΔΗΕ, ενώ μικρότερα ποσά αφορούν υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, παρακράτηση δημοτικών τελών και τελών ΕΡΤ, φόρων, πιστωτικά υπόλοιπα πελατών κλπ. 
Ο ΑΔΜΗΕ, έχει ασκήσει κατά τις ΔΕΗ δύο αγωγές συνολικού ποσού ύψους 540 εκατ. ευρώ, η δικάσιμος των οποίων έχει οριστεί για τις 18 Μαϊου.
Τον Δεκέμβριο του 2016 ο ΑΔΜΗΕ άσκησε μία ακόμη αγωγή κατά της ΔΕΗ, διεκδικώντας ποσό 406,4 εκατ. ευρώ που αφορούν ανταγωνιστικές χρεώσεις που η ΔΕΗ εισέπραξε μέσω των λογαριασμών ρεύματος αλλά δεν απέδωσε στον ΑΔΜΗΕ. 
Περί τα 455 εκατ. ευρώ διεκδικούν δικαστικά τρείς προμηθευτές / εργολάβοι της εταιρίας. 

www.worldenergynews.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου