.

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: Κατάρτιση καταλόγων εργολήπτων ΠΕ Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών, για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:


ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 100 του Ν.3669/08)
·          ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
·          ΟΔΟΠΟΙΙΑ
·          ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
·          ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
·          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ,

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 103 του Ν.3669/08)
·          ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
·          ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
·          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
·          ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ,

να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, έως τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, 3ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με courier.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210.           

Την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν από την ηλεκτρονική σελίδα της  Π.Ε. Κοζάνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://kozani.pdm.gov.gr/anakinosi-gia-tin-katartisi-katalogon-ergolipton-dimosion-ergon-ana-katigoria-ergou-gia-etos-2017-arthro-118-par-5-ke-6-tou-n-44122016/#more-11807

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου